Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2005, ročník 9, číslo 1

Informační věda

Informační zdroje, služby, aplikace

Štogr, Jakub

Informační technologie a elektronická komunikace

Elektronické publikování

Knihovny v Síti

Informační gramotnost

Digitalizace a digitální knihovny

Zahraniční souborné katalogy

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Vrahem je knihovník (kulturní rubrika)

Zprávy, reportáže a glosy

Vojnar, Martin, Žabička, Petr, Dvořáková, Helena