Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

About.com

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

About.com

1 comments
Autoři: 

Přehlcení informacemi, daty a fakty. Všedostupnost (nejen) pomocí Googlu vs. kolísající kvalita zdrojů na internetu a související problémy, které se snaží řešit mnozí a nejrůznějšími způsoby. Podívejme se dnes na jeden úspěšný "projekt", příklad, jak se podařilo získat důvěru lidí, zajistit důvěryhodnost informací a přitom vytvořit "znalostní databázi", ve které není koncový uživatel ztracen a opuštěn, "ponechán napospas".

Řeč je o americké databázi článků About.com, která byla založena v roce 1997 jako "The Mining Company" a přejmenována o 2 roky později právě na About.com. V roce 2000 ji získala PRIMEDIA Inc., jedna z největších mediálních společností v USA.

Silnou stránkou About.com přitom není jen více než 250 000 článků, které obsahuje, ale fakt, že je celá rozdělena do 23 hlavních kategorií ("content channels") a necelých 500 oblastí spravovaných konkrétními osobami, které nesou odpovědnost (nejen) za kvalitu obsahu. Tyto osoby, "průvodci" či "poradci" (v ang. "Guides") píší články cíleně pro potřeby "internetového průvodce" a jsou vysoce kvalifikovanými profesionály s dlouholetými zkušenostmi z praxe. Jejich jména a životopis si konec konců může kterýkoli uživatel kdykoli nechat zobrazit a např. autorovi přímo, adresně a cíleně zaslat doplňující dotaz nebo žádost o radu. Další výhodou je vysoká míra "linkování" mezi články, jejich vzájemné propojení hypertexovými odkazy nejen užitím odkazů na "doporučené" a "související" články, ale též na úrovni slov, frází a výrazů. Podle About.com zahrnuje webové rozhraní přes milion vzájemných odkazů. Samozřejmostí je možnost zapsat svůj e-mail pro získávání informace o novinkách, vyhledávání, zobrazení pouze nových článků, pokud na stránku přicházíte častěji nebo třeba přehledný systém "typových ikon" u odkazů.

Hlavní kategorie ("content channels"):

Arts & Literature
Automotive
Business
Cities & Towns
Computing & Technology
Education
Electronics & Gadgets
Entertainment
Food & Drink
Health & Fitness
Hobbies & Games
Home & Garden

Homework Help
Jobs & Careers
Money
News & Issues
Parenting & Family
People & Relations
Religion & Spirituality
Shopping
Sports & Recreation
Style
Teens
Travel

Výše nastíněná struktura umožňuje, aby se uživatel s konkrétním dotazem jednoduše - skrze hierarchický strom - dopracoval k řešení problému, který potřebuje vyřešit, resp. nalezl odpověď na dotaz, na otázku. A právě zde je nutné zmínit tematické a metodické vymezení About.com. Celá databáze je zaměřena na řešení otázek "How to..." ("Jak na...") - tedy na řešení případových studií a životních situací. Slovy About.co: "offer practical advice and solutions for every day life" ("nabízet praktické rady a řešení pro každodenní život"). Každodennost ale znamená "všední problémy průměrného (amerického) občana", což je další vymezující a zásadní faktor. Více než 20 milionů lidí (měřeno unikátními přístupy na stránky), kteří každý měsíc About.com navštíví - a kteří budou pravděpodobně ve valné většině z USA - je číslo velmi vysoké, které zaručuje slušné příjmy z reklamy a přidružených služeb jako je elektronický obchod (samozřejmě do About.com inkorporovaný), ale zároveň umožňuje rozšiřování znalostní databáze a udržení jejího obsahu na vysoké úrovni.

Není ovšem pravda, že by About.com byla pouhou sbírkou článků o tom, jak vyzdobit vánoční stůl, jak chovat rybičky nebo podle jakých parametrů vybírat automobil! Jistě, přesně na tyto otázky odpovědi najdete - ale pokud jste např. manažer, naleznete zde "polo-teoretické" články užitné v širokém spektru, např. od managementu po marketing. Hranice onoho "praktického" je tedy leckdy nesnadné definovat a teoretická část jako nutný základ pro některá témata na About.com je z pochopitelného důvodu k nalezení. Obecně se dá říci, že "technické vědy" a oblasti jsou velice dobře (tzn. "užitečně" a "prakticky") zpracovány, jako např. téma Počítače a Technologie (Computing & Technology), kde můžeme nalézt i informace o databázích a programování, nebo o Automobilech.

Velice zajímavý je koncept Pracovních příležitostí (Jobs & Careers), zejména pak sekce Plánování kariéry (Carreer Planning), což je v podstatě přehled všech možných i nemožných zaměstnání spolu s popisem práce dané profese, nutné či doporučené předpoklady a požadavky, často nějaká fakta o počtech pracovních míst, průměrné platové podmínky, "vzorový den" či náplň práce, základní organizace či sdružení a vzdělávací zařízení - bohužel opět pouze s ohledem na americké občany. A právě zde se můžete pokochat tím, co že vlastně znamená být knihovník/knihovnice ("Librarian", umístěno pod "Library Science Careers"). Stojí za shlédnutí.

Shrnutí

About.com je užitečný nástroj, pokud si nevíte rady. Můžete zde začít své pátrání po odpovědích a můžete si být jisti, že pokud se jedná o nějaký konkrétní problém "ze života", naleznete zde řešení, které by Američany uspokojilo. Otázkou ovšem zůstává, jestli bude užitné pro vás a hlavně, zda-li bude dostatečně detailní či teoretické, abyste nemuseli hledat dále. Přesto (či právě proto) může posloužit jako záchytný bod, který vás v nesnázích odkáže alespoň možným směrem a nabídne některá "klíčová slova", výrazy, fráze a také odkazy, které vás povedou dále.

Hodnocení:
Obsah:
Forma:
Navigace:

(Poznámka: Nejnižší známka je jedna hvězdička, nejvyšší pět.)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGR, Jakub. About.com. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-11761. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11761

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Kdyby to nahodou nekdo sledoval, tak bych chtel jen upozornit na to, ze jsme pri hlasovani dal ackoliv jsem chtel dat 2 :-]

registration login password