Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Google se chystá zpřístupnit fondy pěti velkých knihoven online

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Google se chystá zpřístupnit fondy pěti velkých knihoven online

0 comments

14. prosince 2004 představitelé společnosti Google Inc. oznámili zahájení spolupráce s knihovnami Harvardské, Stanfordské, Michiganské a Oxfordské univerzity a s Veřejnou knihovnou v New Yorku za účelem postupné digitalizace jejich fondů (nebo částí jejich fondů) a následného zpřístupnění digitalizovaných dokumentů prostřednictvím vyhledávače Google.

Zahájení spolupráce s knihovnami znamená rozšíření existujícího programu Google Print, který umožňuje uživatelům vyhledávat v plných textech knih. Napomáhá také k naplnění poslání společnosti Google, tedy k organizaci informací z celého světa a jejich všeobecnému zpřístupnění a využití.

Výsledky rozsáhlého projektu digitalizace přinesou budou užitečné jak pro uživatele, tak pro vydavatele a autory. Zatímco uživatelé budou moci prohledávat plné texty knih, a to včetně titulů, které již nejsou běžně nabízeny v knihkupectvích, autoři a vydavatelé budou profitovat ze zvýšené viditelnosti novějších knih a pochopitelně z možnosti využití odkazu směřujícího na website internetového obchodu Amazon.com. K dispozici budou také odkazy na knihovny, v nichž si je možno knihu vypůjčit.

Pokud budou na dotaz zadaný uživatelem do vyhledávacího okénka Google nalezeny relevantní výsledky v rámci plných textů digitalizovaných knih, bude příslušný odkaz vést na stránku Google Print. Zde pak bude možno prohlížet díla, která jsou již v tzv. public domain, tedy nespadají pod ochranu copyrightu. V případě děl chráněných copyrightem bude zobrazen pouze krátký úryvek textu a příslušné bibliografické údaje. Obsah těchto digitalizovaných dokumentů bude tedy zobrazován v souladu s legislativou týkající se copyrightu.

V případě hlubšího zájmu o problematiku doporučuji poslech záznamu rozhlasového pořadu s názvem Google's Plan Prompts a Question: What's on the Web?, který byl vysílán 15. 12. 2004 na stanici National Public Radio a jehož hosty byli Michael Keller, hlavní knihovník a ředitel Academic Information Resources na Stanfordské univerzitě, a Brewster Kahle, představitel Internet Archive. Na pořad upozornil Petr Žabička z Moravské zemské knihovny v diskusní konferenci Knihovna ve svém příspěvku ze 17. 12. 2004.

Závěrem dodejme, že v poslední době společnost Google Inc. představila rovněž betaverzi služby Google Scholar pro vyhledávání vědeckých publikací a rovněž betaverzi software Google Desktop Search.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Google se chystá zpřístupnit fondy pěti velkých knihoven online. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-11768. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11768

automaticky generované reklamy
registration login password