Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2004, ročník 8, číslo 11

Informační věda

Informační zdroje, služby, aplikace

Vyhledávání informací na internetu

Šimral, Břetislav

Oborové webové stránky

Zahraniční souborné katalogy

Digitalizace a digitální knihovny

Psohlavec, Stanislav

Nad webovými stránkami knihoven

Brožek, Aleš

Zprávy, reportáže a glosy

Nová, Hana, Knollová, Světlana, Burešová, Irena, Měchurová, Zdenka
Wolna, Martina, Škyřík, Petr

Týden knihoven

Kvapil, Miloš
Pojerová, Kateřina
Buchtová, Růžena
registration login password