Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2001, ročník 5, číslo 3

Editorial

Rozhovor

Jedličková, Petra, Maximovičová, Eva

Právo v informační společnosti

Informační politika

Elektronické publikování

Odborné vzdělávání

Jedličková, Petra

Medicína a informace

Baková, Adéla

Digitalizace a digitální knihovny

Veřejné knihovny a elektronické zdroje

Pavlicová, Libuše

Kyberfeministické okénko

Jedličková, Petra

Zprávy, reportáže a glosy

registration login password