Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Virtuální silvestrovskou nocí

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Virtuální silvestrovskou nocí

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 
28. února byl odstartován "Březen - měsíc Internetu", akce, kterou již počtvrté pořádá stejnojmenné sdružení za účelem popularizace Internetu ve společnosti a podpory jeho zavádění do procesu komunikace občan-stát. V rámci Března, o němž se nejvíce dozvíte na domovských stránkách sdružení, proběhne řada soutěží, seminářů, konferencí a různých dalších akcí, které budou seznamovat občany s možnostmi internetové komunikace, změří "síly" a možnosti knihoven v celospolečenské snaze rozšířit informační gramotnost a zviditelní některé významné politiky v této zemi, kteří se zaměřují na rozvoj e-demokracie, e-businessu a dalších "e-".

Organizátoři Silvestra pojali oslavu začátku Března docela mile a uvolněně. Modrovlásky rozdávaly úsměvy a při odchodu dámám růže, ze zelených balónků, které vypadaly jako dekorace, se vyklubala záludná snaha vyvolat rvačku v sále, pojídání a popíjení dovedně přerušoval svými vstupy moderátor celého večera pan Anděl. Všechny sliby byly splněny, konal se novoroční projev prezidenta, vystoupila Dara Rolinc naživo a s velmi sexy tanečníky a někteří - ti šťastnější - si dokonce odnesli hodnotné dary z tomboly.

Časopis Ikaros bude akce v rámci Března sledovat a v příštím čísle přinese nejen jejich přehled, ale především hodnocení jak ze strany zúčastněných, tak i ze strany těch, kteří Březen připravují a tedy si od něj slibují jisté výsledky. Jak se splnila očekávání, záměry a cíle letošního Března, se tedy dozvíte v příštím vydání Ikara.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Virtuální silvestrovskou nocí. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 3 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-10685. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10685

automaticky generované reklamy