Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2000, ročník 4, číslo 2

Editorial

Informační věda

Informační politika

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Knihovny v Síti

Odborné vzdělávání

Kyberfeministické okénko

Jedličková, Petra

Ikaros doporučuje

Zprávy, reportáže a glosy

Skenderija, Saša