Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

1999, ročník 3, číslo 11

Informační věda

Uhlíř, Zdeněk

Informační zdroje, služby, aplikace

Informační technologie a elektronická komunikace

Psohlavec, Stanislav

Knihovny v Síti

Skarlantová, Pavla

Odborné vzdělávání

Schwarz, Josef, Přibylová, Martina, Pospíšilová, Veronika

Kyberfeministické okénko

Jedličková, Petra

Zprávy, reportáže a glosy

Jedličková, Petra

Ikaros doporučuje

Svět mimo internet

Jedličková, Petra
registration login password