Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diplomové práce obhájené na ÚISK dne 4. 10. 1999

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Diplomové práce obhájené na ÚISK dne 4. 10. 1999

0 comments
Autoři: 

Vědecko-informační zaměření

KUTCHANOVÁ, Daniela. Internet - nový fenomém pro využití v marketingu.
Ved. Mgr. Richard Papík. Oponent Peter Pálka

MOLITORISOVÁ, Denisa. Historie a současný stav FID.
Ved. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Oponent Ing. Ladislav Kofnovec.

PŘIBYLOVÁ, Martina. Ekonomické pojetí informační profese (Informační sektor v národním hospodářství).
Ved. Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Oponent PhDr. Miroslava Matoušová.

SADÍLKOVÁ, Kateřina. Zabezpečení informačních potřeb v rámci firmy ABF, a.s.
Ved. Prof. PhDr. Marie Königová. Oponent Peter Pálka.

SCHWARZ, Josef. Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice
Ved. Peter Pálka. Oponent PhDr. Eva Techlová, CSc.

Kulturně výchovné a Knihovědné zaměření

BULÍNOVÁ, Eva. Automatizované souborné katalogy v České republice : současný stav a tendence dalšího rozvoje v mezinárodním kontextu
Ved. PhDr. Eva Bratková. Oponent PhDr. Gabriela Krčmařová.

KUTNAROVÁ, Andrea. Knihtiskařská rodina Bylinova a její činnost (1622-1645)
Ved. PhDr. Pravoslav Kneidl, CSc. Oponent PhDr. Miriam Bohatcová.

ŠMÍDOVÁ, Martina. Příprava knihoven na implementaci výpůjčního modulu.
Ved. PhDr. Anna Stöcklová. Oponent RNDr. Miloslav Feil, CSc.

VEČEŘOVÁ, Petra. Knihtiskařská rodina Šumanů.
Ved. PhDr. Miriam Bohatcová. Oponent PhDr. Anežka Baďurová.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Diplomové práce obhájené na ÚISK dne 4. 10. 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 11 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-10436. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10436

automaticky generované reklamy