Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Britannica zadarmo a v novém kabátě

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Britannica zadarmo a v novém kabátě

0 comments
Koncem října se v tisku objevila zpráva, že nejstarší a největší obecná referenční příručka v anglickém jazyce Encyclopaedia Britannica (EB) je zdarma na Internetu. Mezi uživateli celosvětové sítě vzbudila tato skutečnost nečekané nadšení, takže nová volná služba se stala z důvodů obrovského zájmu takřka na dva týdny zcela nepřístupná. Zdá se, že zájem je stále větší než technické možnosti firmy, protože komunikace s web rozhraním je i v těchto dnech poměrně pomalá.

VÝVOJ

Poprvé byla Britannica vytištěna v roce 1768 ve skotském Edinburgu. Rozrostla se do současných 32 svazků s 44 miliony hesel. Ve svém vrcholném období, kolem roku 1989, prodávalo vydavatelství 7500 výtisků ročně a dosahovalo obratu 650 miliónů dolarů. Poté co se Britannica rozhodla skončit s přímým prodejem a vydat se elektronickou cestou, se počet prodaných tištěných encyklopedií okamžitě propadl na pouhých 280 kusů ročně. V současné době se prodává zhruba 400 tištěných exemplářů za rok.

V roce 1989 vyšla první elektronická podoba encyklopedie na CD-ROM. Od té doby se prodej CD-ROM stále výrazněji podílí na obratu společnosti. Záměr vydělávat také na první encyklopedii na Internetu zveřejněné v roce 1993 nevyšel, protože celoroční předplatné 85 dolarů odrazovalo většinu potenciálních zájemců. Britannica tak nevyužila svého prvenství. Některé firmy, které by nabízeným objemem dat jinak Britannice konkurovat nemohly, pochopili dříve, že uživatele lze přilákat neplacenými službami, a s předstihem toho využily. (Například www.encyclopedia.com od producenta Infonautics Corporation jako první nabídla zdarma encyklopedické služby na Internetu. Obsahuje 14 000 hesel třetího vydání The Concise Columbia Electronic Encyclopedia a po zadání selekčního výrazu navíc prohledává i tématické webovské stránky a knihy v tisku). S příchodem nového investora do EB v roce 1996 se změnila strategie firmy směrem k otevřenosti. Poplatky za předplatné postupně klesaly. (Dnes uživatel zaplatí 60 dolarů za celoroční předplatné. Je to tzv. služba Britannica Online určená pro studenty, učitele a rodiny, která syntetizuje Encyklopedii Britannicu a vybrané revidované web stránky.) Až ke konci tisíciletí se firma rozhodla otevřít svoji truhlici vědění pro všechny. Spoléhá, že si na živobytí vydělá prodejem vlastních produktů zejména na CD-ROM a DVD a prodejem reklamy na internetových stránkách.

BRITANNICA.COM

Adresáře, slovníky, katalogy a encyklopedie jsou vedle plných textů dokumentů nejžádanější formou informací na Internetu. Umožňují extenzi obecného vědění, doplňují a zpřesňují každodenní práci s textem a informacemi. EB ve své nové podobě nabízí jak encyklopedické, tak plnotextové informace.

Elektronická verze EB čítá nyní 72 000 hesel s každoroční aktualizací mimo jiné z ročenek a výročních zpráv. V encyklopedii se dají vyhledávat stručné informace o lidech, místech, institucích, událostech, věcech nebo pojmech. Každé heslo je vysvětleno krátkou definicí a je k němu připojen seznam odkazů na související (významově nadřazené, podřazené nebo jinak spřízněné) pojmy. Jednotlivá hesla jsou vzájemně provázána hypertextovými linky. Pokud ale sami vyhledávání neomezíme pouze na Encyklopedii samotnou, dočkáme se daleko širších výsledků.

Dalšími prohledávanými zdroji jsou články ze 70 světových časopisů (tituly hlavně z anglicky mluvících zemí např. magazíny Newsweek a The Economist) přinášející novější a podrobnější informace o zadaném problému.

Stroj dále automaticky vyhledává zadané pojmy ve vybraných 125 000 webovských stránkách, které zpracovatelé považují za nejlepší. Výsledkem je seznam obsahově odpovídajících web stránek ohodnocených stupnicí 1-5 (5 je nejlepší) s krátkou anotací obsahu a linkovaným titulem. Čtenáři je nabízena možnost podat námět na zajímavou stránku k zařazení do databáze. Pokud se uživatel nespokojí s předvybranými stránkami, lze hledání rozšířit na celý Internet (producent uvádí přístup k dalšímu milionu stran). Klíčové slovo je dále vyhledáváno v seznamech knih v tisku nebo v publikacích k prodeji. Vybranou knihu lze okamžitě objednat prostřednictvím firmy Barnes and Noble.

Vyhledávání se zahajuje na hlavní stránce zadáním selekčního dotazu do políčka Find nebo ze specializované vyhledávací sekce Research. Dotaz lze zadat v přirozeném jazyce v podobě otázky, slova nebo fráze. Stroj ignoruje tzv. stop slova. Povoleno je použití booleovských operátorů AND/+, NOT/-, ADJ pro slova v určité vzdálenosti od sebe, "" pro frázi, ()pro konkretizaci logických vztahů a * pro pravostranné zkrácení. Rozlišují se velká a malá písmena. Stroj automaticky vyhledává ekvivalenty slov v americké i britské angličtině. Vyhledávání lze omezit v titulku. Výsledky jsou řazeny podle relevance. Vybrané dokumenty lze vytisknout nebo požádat o zaslání e-mailem. Jako doplněk pro dotazy nikoli věcného, ale jazykového rázu, nabízí hlavní stránka Britannica.com vyhledávání výrazů v anglicko-anglickém výkladovém Merriam-Webster`s Collegiate Dictionary.

BRITANNICA JAKO GATEWAY

Britannica.com – to dnes není jenom elektronická verze encyklopedie rozšířená o další internetové zdroje, ale moderní informační gateway a centrum služeb. Ve spolupráci s editory Washington Post jsou na hlavní stránce zveřejňovány a po celý den aktualizovány zprávy o dění ve světě se zaměřením na anglicky mluvící země. Novinky obsahují mimo jiné údaje z trhů a předpověď počasí. Arts, books, business, education, health, history, philosophy, politics, religion, science, society, sports, technology, travel, world - to je 15 kategorií, ve kterých lze najít tématicky relevantní zpravodajství, nejlepší web stránky nebo pojmy z EB, publikace, diskusní skupiny atp.

Uživatel si může z hlavní stránky samozřejmě objednat některý z produktů vydavatelství. Může si navíc také zřídit zdarma e-mailovou schránku či požádat o zasílání firemního newsletteru. Chystají se regionálně zaměřené stránky (pro Austrálii a Velkou Británii) nebo možnost individuálně nastavených uživatelských rozhraní.

Britannica.com překvapila rozsahem nabízených služeb. Konzervativního uživatele zvyklého na tištěnou podobu encyklopedie a očekávajícího pouze informace slovníkového typu může dokonce zaskočit přemírou informací, které původně nepožadoval. Příznivce nejnovějších trendů v poskytování online informací může naopak zaujmout natolik, že si Britannicu nastaví na svém prohlížeči jako domovskou stránku a bude ji číst k ranní kávě místo novin, používat jako poskytovatele elektronické pošty a při prohledávání Internetu, používat při práci jako slovník, nebo jejím prostřednictvím online nakupovat literaturu a jiné produkty. Aby mohly být spokojeny všechny kategorie uživatelů, měly by se nabízené služby rozšiřovat rovnoměrně s technickými možnostmi, aby odezva při vyhledávání a komunikace se systémem byla adekvátní. Doufejme, že zvýšený zájem čtenářů, který se zatím projevuje spíše negativně zpomalením spojení, pomůže producentovi k ziskům, které udrží službu i nadále přístupnou pro všechny zdarma.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MICHÁLKOVÁ, Lenka. Britannica zadarmo a v novém kabátě. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 11 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-10435. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10435

automaticky generované reklamy
registration login password