Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva z exkurze v knihovně JABOK

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Zpráva z exkurze v knihovně JABOK

0 comments
Anglicky
English title: 
A visit to the library of the Vocational school of pedagogy and theology
English abstract: 
After seven years, the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic revisited the library of the „JABOK“ school. Aside of the tour, we reviewed their new library system and learned about the everyday life in this active library. There are about 500 registered users of this institution and the library became a popular point for many programs with the topics of disadvantaged groups of people.

Dne 26. února 2015 se uskutečnila další z exkurzí pořádaných pražskou organizací SKIP. Tentokrát v knihovně Jabok, kam se pražský SKIP vrátil po 7 letech. V knihovně došlo k přechodu na nový netradiční knihovní systém Evergreen, což mnohé zúčastněné zajímalo.

Jabok je název školy Vyšší školy sociálně pedagogické a teologické, zřízené českým řeholním řádem Salesiánů. Název Jabok je připomínkou biblického příběhu o zápasu Jákoba s Bohem u potoka Jabok. Salesiáni jsou tradičně zaměřeni na výchovu a práci s mládeží, zejména mládeží znevýhodněnou sociálně nebo zdravotně. Tato škola má úroveň VOŠ a dále knihovna slouží bakalářské větvi Evangelické teologické fakulty, na které vyučují pedagogové ETF. Knihovna sídlí v zadním křídle budovy Joaneum, na adrese Salmovská 8, Praha 2. Dům patří řádu Školských bratří. Ve vnitrobloku je budova internátu. Web knihovny se nachází na adrese: http://knihovna.jabok.cuni.cz.

Část skupiny Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na návštěvě knihovny JABOK
Část skupiny Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na návštěvě knihovny JABOK

Byli jsme uvítáni vedoucí knihovny Jabok Mgr. Evou Černiňákovou. Provedla nás výpůjčním a současně skladovým sálem knihovny s volným výběrem. Hlavní sál je v prostorách bývalé kaple, kde je i výpůjční pult. V prostorách bývalého kůru je nyní umístěna malá studovna s místem k oddechu. Fond knihovny činí zhruba 22 tis. svazků, přírůstek cca 1200 knih/rok, signatura knihy se skládá ze zkratky věcného třídění a dalších pořadových čísel. V tomto sále je volný výběr v regálech, setříděných podle oborů.

Plánek regálů v hlavním sále
Plánek regálů v hlavním sále

V hlavním sále je i několik studijních míst pro prezenční studium s počítači připojenými k internetu. Sál knihovny je pozoruhodný secesní výzdobou stropu a stěn, zajímavým lustrem a také nástěnnými malbami Františka Štorce s motivy čtyř evangelistů, Krista a svaté rodiny.

Po prohlídce tohoto sálu jsme vystoupili do 2. patra, kde se nachází zasedací místnost, a tam se při čaji a pohoštění rozvinula zajímavá debata o knihovně Jabok a jejích aktivitách.

Jedna z fresek v interiéru knihovny
Jedna z fresek v interiéru knihovny

Knihovna byla zbudována převážně z fondů dodaných Salesiány z Emauzského kláštera v roce 1993. Fond je zaměřen humanitně, převažují knihy s tematikou psychologie, sociální péče, pedagogiky, pastorace, teologie. Knihovna také disponuje přístupem do několika humanitních elektronických databází. Knihovna má cca 500 registrovaných čtenářů. Z toho je cca 200 studentů VOŠ Jabok, 200 studentů bakalářského studia, 100 dalších zájemců o sociální práci. Průměrný aktivní čtenář si vypůjčí cca 35 knížek ročně. Roční návštěvnost je téměř 6 tis. návštěv, virtuálních návštěv cca 10 tis., absenčních výpůjček cca 9 tis. ročně. Zpozdné se účtuje 2 Kč/den, průměr pokut je 70 Kč na čtenáře. Otevírací doba knihovny je 20 hod. týdně, personálně je knihovna obsazena 2,5 úvazky.

Mgr. Alena Otrubová za výpůjčním pultem
Mgr. Alena Otrubová za výpůjčním pultem

Jak je zmíněno v úvodu, jedním z důvodů, proč jsme v knihovně Jabok uspořádali další exkurzi, byl přechod knihovny na nový knihovní Evergreen. Původně byl provozován knihovní systém KpSys, v r. 2011 pak přešla knihovna na tento nový systém. Knihovna JABOK byla první česká knihovna provozující tento systém. Jde o otevřený systém s licencí GPL, s volným užitím a otevřeným kódem, vznikl v USA v roce 2006. V Česku tento systém provozuje nyní pět knihoven. Jde o velmi robustní a škálovatelný knihovní systém, určený především pro konsorcia knihoven. Proto se uvažuje o konsorcionálním propojení českých knihoven používajících Evergreen. Více informací o tomto systému viz stránky Jaboku a další informace ze semináře Evergreen2014.

Vzhledem k sociálnímu zaměření školy, poskytuje knihovna také uživatelské prostředí pro zdravotně postižené. Knihovna Jabok je velmi aktivní i v osvětové činnosti. Pořádá výstavy, v době naší exkurze probíhala výstava fotografií s názvem Slané ženy (ženy trpící cystickou fibrózou), pořádá vánoční bazary knih, výstavy kreseb a fotografií, besedy a přednášky, semináře, literární a vlastivědné vycházky. Knihovna Jabok spolupracuje s nadacemi a s organizacemi pro podporu znevýhodněných osob. Jak zavedení systému Evergreen tak i další aktivity knihovny Jabok jsou dokladem, že je-li zájem, lze dosáhnout pozoruhodných výsledků i se skromnými prostředky.

Kolektivu knihovny vedenému Mgr. Evou Čerňiňákovou patří zasloužilé uznání a dík. Exkurze byla velice podnětná, a to nejen odborně ale i nakažlivým entusiasmem.

Celkový pohled na knihovnu Hlavní knihovní sál (pohled z galerie) Debata s E. Čerňiňákovou
Celkový pohled na knihovnu, hlavní knihovní sál (pohled z galerie), debata s E. Čerňiňákovou

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
ŠMILAUER, Bohdan. Zpráva z exkurze v knihovně JABOK. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 3 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-17460. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17460

automaticky generované reklamy
registration login password