Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová)

0 comments
Autoři: 

Proces zjednodušování zahrnuje 1) konsolidaci, mechanický proces, který soustředí všechny předpisy a doplňky a shrne tyto doplňky a předpisy na jedno místo, nemá právní závaznost, aby se stal právním, musí projít 2) kodifikací, při které nedochází ke změnám obsahu. Třetí formou zjednodušení je přepracování, při kterém se provádějí i obsahové změny. Vzniká tak nový dokument. Právo EU členíme na právo primární (celkem 10 smluv: zakládací smlouvy a všechny jejich revize, 4 smlouvy o přistoupení dalších států) a právo sekundární (nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení). Odhaduje se, že dosud bylo konsolidováno asi 40% právních předpisů. Konsolidace probíhá v cyklech, zbývá ještě konsolidovat 250 předpisů. Pro kandidátské země byl sepsán seznam předpisů, které bude třeba kosolidovat. Kandidátské země provádí překlad těchto dokumentů, kontrolu překladu provádí EK. Na portálu Eur-Lex jsou k dispozici základní legislativní dokumenty. (pj)

Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
IKAROS, redakce. Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-11333. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11333

automaticky generované reklamy