Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z roční stáže v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Z roční stáže v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii

0 comments

Díky spolupráci Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze (ÚISK) a knihovny Evropského univerzitního institutu (EUI) ve Florencii jsem loni jakožto student prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví (INSK) využila nabídku vyjet na roční zahraniční stáž do Itálie.

Podmínkami pro přijetí bylo studium v oboru, dále ochota strávit dvanáct měsíců jako stážista v knihovně EUI, dobrá znalost angličtiny a alespoň pasivní znalost druhého jazyka Evropské unie.

Po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení se mi od 2. dubna 2007 otevřela má „roční zkušenost“ a odjela jsem do Florencie.

Florencie je okouzlující půlmilionové město, kde na Vás číhá na každém kroku kousek historie. A rok je dostatečně dlouhá doba i k osvojení italštiny, takže poté už jen zbývá užívat italské kultury plnými doušky.

Ale abych nepředbíhala, vybavena slovníkem a znalostí dvou až tří italských výrazů jsem si po příjezdu našla vcelku příjemný pokoj v centru a vyrazila na své nové pracoviště.

Knihovna Evropského univerzitního institutu se nachází na okraji Florencie, poblíž Fiesole. Klidná atmosféra této akademické půdy, bývalého kláštera, je ještě umocněna freskami na stěnách, malebnými podloubími a hlavně úžasnými výhledy jak na celou Florencii, tak i na italský venkov.

Knihovna je stejně jako celý institut velmi multikulturní. Svým fondem je úzce zaměřena na čtyři oblasti odpovídající postgraduálním programům institutu: ekonomie, právo, sociální vědy a historie. Součástí knihovny je i EDC (Evropské dokumentační středisko).

Zaměstnanci knihovny EUI pochází z různých, převážně evropských zemí. Okamžitě mě přijali mezi sebe, nikdo nedělal rozdíly mezi „stážistou“ a „stálým pracovníkem“, což mě mile překvapilo. Celý knihovní tým čítá zhruba dvacítku zaměstnanců plus pět stážistů (ČR, Španělsko, Itálie, Řecko a Švédsko), kteří se v průběhu roku střídají.

Snad jen pro zajímavost - mimo svou hlavní náplň práce zde mají všichni knihovníci i povinné pravidelné služby u výpůjčního pultu, čímž se dostanou do přímého kontaktu s uživateli.

První týden probíhal jakýsi „ úvodní trénink“, blíže jsem se seznámila s tím, jak vlastně knihovna funguje a kdo má co na starosti, jak pracovat s automatizovaným knihovním systémem (Millenium), zlepšila si orientaci v DDT a ve Steinerově třídění, které je v knihovně zavedeno pro právnickou literaturu.

Působila jsem především v oddělení akvizice. Mou každodenní povinností bylo vyřizování objednávek nových monografií, kontakt s dodavateli, akvizice nových titulů. Mé dvě supervizorky byly velmi vstřícné a ochotné mi kdykoliv pomoci. Mimoto jsem také spolupracovala s EDC, v katalogizačním oddělení, u mikrofilmů, v průběhu roku jsem se podílela na několika jednorázových menších projektech a dvakrát týdně po celou dobu (stejně jako všichni ostatní) jsem strávila dvě a půl hodiny u výpůjčního pultu.

Na stereotyp či jednotvárnost práce jsem si již od začátku stěžovat nemohla. Po tříměsíční zkušební lhůtě následoval krátký pohovor s ředitelkou knihovny a jejím zástupcem, a jelikož spokojennost byla oboustranná, smlouva mi byla prodloužena na rok.

Přestože se rok zdál být příliš dlouhý, musím říct, že mně uplynul až neuvěřitelně rychle. A komukoliv, kdo by měl chuť a možnost vyjet na tuto zahraniční stáž, ji mohu jen doporučit.

Využila jsem také možnosti navštěvovat kurzy italštiny a naučila jsem se hovořit plynně italsky. Každodenní anglická komunikace mi pomohla výrazně zlepšit úroveň angličtiny, navázala jsem nové kontakty jak přátelské, tak profesionální, obohatila se o rok přínosné praxe v knihovně atd.

Rozhodně celý pobyt ve Florencii považuji za dobrou volbu po všech stránkách. Na úplný závěr ještě pár fotografií z EUI:

Knihovna EUI při pohledu zvenčí

Knihovna EUI při pohledu zvenčí

Výhled na Florencii z terasy EUI

Výhled na Florencii z terasy EUI

Badia Fiesolana

Badia Fiesolana

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KLIMEŠOVÁ, Pavlína. Z roční stáže v knihovně Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-12774. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12774

automaticky generované reklamy
registration login password