odborné vzdělávání

Pondělní setkání s Evropským průvodcem kompetencemi

Zahájení podzimního cyklu Jinonických informačních pondělků patřilo letos tématu pro obor informační vědy a knihovnictví více než důležitému. Trojice přednášejících – PhDr. Jarmila Burgetová, Mgr. Zlata Houšková a PhDr. Miroslava Faitová – totiž během své prezentace, která se uskutečnila 13.

Dragounová, Irena; Malá, Ivana. Pondělní setkání s Evropským průvodcem kompetencemi. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5076>. urn:nbn:cz:ik‐005076. ISSN 1212-5075.

Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni

English title: 
Librarian and information systems and services at the secondary vocational school of Professor Švejcar
Abstract: 

The Secondary Vocational School of Professor Švejcar has offered the Librarian and Information Systems and Services as one of the six branches since 2000/2001. The four-year full-time studies are finished with the final exam in Czech language, one foreign language, Information Technologies and Information Systems and Services. An important part of education are practical lessons. In the third form students can choose a specialization including Archivist, Librarian and Information Staff in which they receive professional training.
The KISS – branch organizes a lot of events and excursions during the term. After finishing school a great number of students continue their studies at universities or other higer training schools.

Střední odborná škola profesora Švejcara v Plzni poskytuje úplné středoškolské odborné vzdělání s maturitou v následujících oborech:
KódStudijní obor - denní studium
68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
75-41-M/003 Sociální péče – pečovatelská činnost
75-41-
Mařáková, Andrea. Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4179>. urn:nbn:cz:ik‐004179. ISSN 1212-5075.

Pár poznámek z přednášek dr. Alenky Šauperlové

V rámci Jinonických informačních pondělků se uskutečnily dvě přednášky dr. Alenky Šauperlové, s níž jsme vám v minulém čísle časopisu Ikaros nabídli rozhovor. 3. října 2005 se konala první přednáška nazvaná Výuka knihovní a informační vědy ve Slovinsku (viz též abstrakt). 10.

Skolková, Linda. Pár poznámek z přednášek dr. Alenky Šauperlové. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2062>. urn:nbn:cz:ik‐002062. ISSN 1212-5075.

Třetí učené hádání se zaměřilo na charakter, strukturu a kvalitu oborové výuky

"Učené hádání" se v posledních letech stalo synonymem pro diskusní setkání odborníků, kteří se zabývají profesním vzděláváním v oboru knihovní a informační vědy. Na dva předchozí ročníky letos navázalo třetí pokračování akce, které se konalo 7. září 2005 v Opavě. Pořadatelem setkání s podnázvem "Panelová diskuse k aktuálním problémům oborového vzdělávání" byl Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Schwarz, Josef. Třetí učené hádání se zaměřilo na charakter, strukturu a kvalitu oborové výuky. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2043>. urn:nbn:cz:ik‐002043. ISSN 1212-5075.

Otázky prestiže knihovnického povolání

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. "Otázky prestiže knihovnického povolán" se uskutečnila dne 8. června 2005 v Knihovnickém informačním centru Fakulty stavební VUT v Brně. Přednášky se zúčastnil poměrně vysoký počet knihovníků z brněnských vysokoškolských knihoven.


Davidová, Marie. Otázky prestiže knihovnického povolání. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1995>. urn:nbn:cz:ik‐001995. ISSN 1212-5075.

Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003

Součková, Martina. Aspekty vztahu "člověk – počítač" s důrazem na uživatelské rozhraní. Vedoucí: Richard Papík. Oponent: Marie Königová.

Hercová, Ludmila. Citační indexy v medicíně. Vedoucí: Marie Königová. Oponent: Anna Stöcklová.

Čuka, Petr. Dezinformace – specifická oblast informační politiky. Vedoucí: Stanley Kalkus. Oponent: Richard Papík.

Blaž, Ladislav. Digitální knihovny krásné literatury a jejich rozvoj v prostředí WWW. Vedoucí: Eva Bratková. Oponent: Peter Pálka.

Ikaros, redakce. Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1485>. urn:nbn:cz:ik‐001485. ISSN 1212-5075.

Knihovnické školství ve století 21

Úvodem

Nikdy v historii se společnost neměnila tak rychle, jako na přelomu druhého a třetího tisíciletí naší éry. Zásadním aktérem a tvůrcem celého procesu zrychlování jsou informační služby a technologie. Na všech, kteří se do procesu komunikace informací nějakým způsobem zapojují (ať už to jsou knihovníci, správci a tvůrci webů, novináři či učitelé), tak leží obrovská odpovědnost způsobená podílem na procesu akcelerace společenského vývoje.

Činčera, Jan. Knihovnické školství ve století 21. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1436>. urn:nbn:cz:ik‐001436. ISSN 1212-5075.

INFORUM 2003 - sekce "Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání "

Taky jste si říkali: "Už aby to bylo!"? Taky jste měli takový zvláštní pocit? Já se přiznám, že ano. S přibývajícími slunečními paprsky a krátící se nocí - neklamnými to znaky májových dnů - se objevilo takové zvláštní šimrání v břiše, myšlenky čím dál častěji odbíhaly od běžných (často i pracovních) povinností a oči ulpívaly na těch kolonkách v kalendáři, v nichž bylo už několik měsíců velkým tiskacím písmem vepsáno to magické slovo: INFORUM.

Landová, Hana. INFORUM 2003 - sekce "Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání ". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1419>. urn:nbn:cz:ik‐001419. ISSN 1212-5075.

Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa

Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc., absolvoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor lidovýchova (andragogika)-knihovnictví, 1953-1956 vědeckou aspiranturu na filologické fakultě téže univerzity, pedagogicky činný od r. 1956 na katedře knihovnictví a vědeckých informací, od r. 1968 jako docent. V letech 1973-1990 mimo univerzitu z politických důvodů, v r. 1990 návrat na Univerzitu Karlovu, v r. 1997 jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Cejpek, Jiří; Schwarz, Josef. Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1329>. urn:nbn:cz:ik‐001329. ISSN 1212-5075.

Místo knihoven v občanské společnosti

Klementinský areál se stal v době od 5. do 9. dubna 2003 útočištěm 27 lidí (z 10 zemí), kteří se zabývají profesním vzděláváním v oboru informačních studií a knihovnictví a zde zastupovali určité (koordinační) centrum tohoto vzdělávání ve své zemi. V Praze se totiž konal seminář o roli knihoven v občanské společnosti a jejich připravenosti na zvládání této role. Prostory ve svých vzdělávacích centrech poskytly střídavě Státní technická knihovna a Národní knihovna ČR.

Houšková, Zlata. Místo knihoven v občanské společnosti. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1336>. urn:nbn:cz:ik‐001336. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah