Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Workshop Školní knihovny v akci 2004

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Workshop Školní knihovny v akci 2004

0 comments

Ve dnech 26. a 27. srpna se v prostorách školní knihovny ZŠ Hanspaulka na Praze 6 sešlo, nepočítám-li organizátory z Klubu školních knihovnen SKIP (KŠK), 11 zájemců o problematiku školních knihoven.

Po milém uvítání na půdě školy a představení hostitelské školní knihovny věnovala lektorka o. s. Kritické myšlení Božena Blažková čtvrteční odpoledne bloku "Učíme děti učit se". Technikou brainstormingu a myšlenkových map jsme si na základě vlastních asociacích zmapovali, co pro nás učení znamená a za jakých podmínek se nám učí nejlépe. Vycházeli jsme ze svých postřehů a teorie EUR (Evokace, Uvědomění, Reflexe) i při aplikaci na školní děti a mládež. Konkrétním příkladem aktivity školní knihovny ve výuce mohou být čtenářské dílny, které rozvíjejí v dětech čtenářství a schopnost práce s textem.

Večerní uvolnění přišlo v podobě her z dílny prožitkové pedagogiky Ondřeje Bárty a jeho kolegů. Tým nabízí víkendové i kratší aktivity pro pedagogické a třídní kolektivy, často s konkrétním vytyčeným cílem.

Druhý den byl více pracovní a diskusní a jako výstup se zrodily konkrétní výsledky – adresované úkoly a náměty na činnost KŠK. Abychom dokázali témata, problémy, jejich řešení a nové nápady správně uchopit, nasazovali jsme si postupně šest barevných klobouků, které symbolizují různé pohledy na jednu věc. Zabránilo nám to dívat se na školní knihovny jen černě nebo naopak pouze skrz růžové brýle.

KŠK chystá ve spolupráci s portálem Mujnet Virtuální exkurzi po školních knihovnách. Cílem projektu je prezentovat nejlepší české školní knihovny a zároveň ukázat, jak se konkrétně mohou zapojit do života školy. Další připravovanou aktivitou je vytvoření propagačního nástěnného kalendáře na školní rok 2005/2006. Na stránkách kalendáře budou fotografie školních knihoven a dětská výtvarná díla namalovaná nebo nakreslená v soutěži na téma Moje školní knihovna. V neposlední řadě se zrodila idea vydat manuál s náměty činností pro školní knihovníky a učitele. Ředitelka Národní pedagogické knihovny Komenského L. Čumplová nás seznámila se záměrem vytvořit oborovou informační bránu pro pedagogiku a příbuzné obory. Místa pro školní knihovny v ní jistě bude dost.

V průběhu obou pracovních dní panovala na Hanspaulce spontánní atmosféra a účastníci si mezi sebou vyměňovali praktické zkušnosti a dojmy. Zajímavá pestrost účastníků osvěžovala diskuse. Zastoupeny byly základní i střední školy, učitelé, knihovníci, ředitelé i studenti VŠ, muži i ženy. I když jsme byli všichni unavení, upracovaní a hlavou se nám honily optimistické i pesimistické myšlenky, shodli jsme se, že jsme si "dobili baterky". A to je alespoň jednou za rok potřeba. Další ročník plánujeme na 25.-26. srpna 2005.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POJEROVÁ, Kateřina. Workshop Školní knihovny v akci 2004. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 9 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11690. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11690

automaticky generované reklamy
registration login password