Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Významný přírůstek pro rukopisnou sbírku Knihovny Národního muzea

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Významný přírůstek pro rukopisnou sbírku Knihovny Národního muzea

0 comments

Knihovna Národního muzea (KNM) se může pyšnit novým cenným přírůstkem, který bezpochyby obohacuje a rozšiřuje její již tak rozsáhlou a významnou sbírku rukopisů (za všechny jmenujme alespoň Liber viaticus Jana ze Středy). Touto přínosnou novinkou je faksimile evangeliáře Jana z Opavy, které KNM věnovalo nakladatelství Bertelsmann.

Na vydání faksimile evangeliáře, jehož originál je uložen ve sbírkách Vídeňské národní knihovny, se vedle nakladatelství Bertelsmann podílely také jeho dceřiné společnosti Wissen Media Verlag a inmediaONE.

Aby bylo faksimile od originálu k nerozeznání, je každý z 333 vydaných exemplářů ručně dozdoben. Originál rukopisu evangeliáře Jana z Opavy je totiž psaný zlatým inkoustem a zdobený řadou iluminací, díky nimž patří k nejvýznamnějším dílům české knižní malby druhé poloviny 14. století. K jedné z jeho zvláštností, které si lze všimnout na první pohled, patří také zlacená kovaná vazba se sponami. Zajímavostí je také jeho přesná datace rokem 1368. Evangeliář byl vyroben pro arciknížete Albrechta III. Rakouského (1349/50-1395). Byl určen pro skládání přísah rakouských vladařů při jejich korunovaci.

K slavnostnímu předání faksimile došlo v Pantheonu Národního muzea dne 29. 11. 2005. Na úvod promluvil a za tak cenný dar poděkoval ředitel NM dr. Michal Lukeš. Poté o významu evangeliáře v širších souvislostech pohovořil prof. Ivan Hlaváček. Spíše techničtějšího rázu bylo představení faksimile panem Arminem Sinnwellem z nakladatelství Wissen Media Verlag. Z jeho úst se přítomní dozvěděli více o náročnosti a technických zvláštnostech, které výrobu faksimile provázely.

Po těchto krátkých vystoupeních konečně došlo k tomu, nač všichni přítomní nedočkavě čekali a kvůli čemu se sešli především – k předání faksimile do rukou ředitele NM dr. Michala Lukeše. Samozřejmě všichni zúčastnění měli poté možnost si faksimile prohlédnout a podivovat se jak jeho technické, tak umělecké dokonalosti.

Čtenáři KNM si budou moci faksimile evangeliáře Jana z Opavy po objednání prohlédnout ve studovně.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPÁLKOVÁ, Markéta. Významný přírůstek pro rukopisnou sbírku Knihovny Národního muzea. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12013. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12013

automaticky generované reklamy