Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Velcí Bratři nás sledují na Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Velcí Bratři nás sledují na Internetu

0 comments
Ve dnech 4.-6. září organizovala Středoevropská Universita (CEU-Central European University) a Global Internet Liberty Campaign (GILC) konferenci s názvem The Outlook for Freedom, Privacy and Civil Society on the Internet in Central and Eastern Europe konanou v moderních prostorách CEU v Budapešti. Mezi účastníky konference převažovali aktivisté z řad lidskoprávních nevládních organizací a dále se účastnili akademici, nezávislí experti a několik zástupců Evropské Unie. Významnými hosty konference, kteří přednesli hlavní polední příspěvky, byla Ester Dyson z Electronic Frontier Foundation a Saša Mirkovič z Rádia B-92.

Hlavní příspěvky a diskuze se věnovaly otázkám ochrany lidských práv na Internetu, tedy například problémům svobodného přístupu a projevu na Internetu, možnostem monitoringu a sledování jako nástroj moci, ochrany před škodlivým materiálem na Internetu a nebo politice USA a EU v otázkách kódování, svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních dat a upevňování demokracie. Zástupci jednotlivých zemí (GB, H, AL, RUS, Ukrajina, CZ, MD, USA, BG, B, BY, Georgia, RO, YU, E, A, EST, PL, D) rovněž věnovali pozornost rovnému přístupu k Internetu jako nástroji vzdělávání, podnikání, komunikace a zábavy. Za každou zúčastněnou zemi byl vypracován report, ukazující stav rozvoje sítě v zemi, statistiku uživatelů a legislativní prostředí. Nutno dodat, že některé země byly schopny tyto informace dodat v poměrně analytické a dobře strukturované podobě, zatímco jiní zástupci dodali pouze velmi obecnou informaci. Srovnání tedy není na základě těchto informací možné, existují však naštěstí statistiky, které se těmto srovnávacím studiím věnují téměř pravidelně (E.I.U., Business Central Europe aj.).

Vzhledem ke složení účastníků se většina diskuzí věnovala řešení otázky svodody slova na Internetu versus nutnosti chránit ostatní uživatele sítě před škodlivým materiálem. Přístup lidskoprávních aktivistů se zde střetává se snahou USA, EU a "příkladnou" snahou Německa o kontrolu Internetu. Národní zákony však nutně narážejí na fyzickou neomezenost Internetu a tak legislativní řešení ještě stále není finální. Jako možnost řešení otázky ochrany soukromých dat se samozřejmě jeví možnsot kódování, nad kterým však na druhou stranu chce nějakým způsobem dohlížet stát, aby tak nepřišel o možnosti kontroly (a eliminace) celospolečensky škodlivých vlivů (terorismus, pornografie).

Jako pozitivnější část konference se jeví příkladové studie ukazující, jak Internet napomáhá řešení některých otázek lidských práv, svobody přístupu a šíření informací nebo různým dalším aktivitám. Mezi příspěvky se tedy například objevila zpráva o kampani za svobodu projevu na Internetu (Blue Ribbon), síti ekologických organizací, která umožňuje komunikaci a výměnu informací (Green Spider) nebo práci Amnesty International a Human Rights Watch. Úplným závěrem třídenního probírání osobních i organizačních zapojení do výše uvedených otázek byly diskutovány příspěvky na téma posilování demokracie prostřednictvím Internetu, které, si myslím, bude jedním ze stěžejních v blízké budoucnosti pro všechny země chystající se zapojit nebo jsou již aktivní v procesech globalizace, rozšiřování EU a prohlubování demokratických principů ve společnosti a řízení státu.

Všechny důležité reporty týkající se zmiňovaných oblastí jsou k dispizici na uvedených WWW stránkách, případně u autorky tohoto příspěvku.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Velcí Bratři nás sledují na Internetu. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-11102. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11102

automaticky generované reklamy