Maďarsko

Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi

English title: 
Indexing with Thesaurus in Hungarian Practice
Abstract: 

The article discusses specific features of a thesaurus and provides an overview of how a particular thesaurus is used in Hungarian practice.

Úvod

Tezaury (z latiny thesaurus) v různých jazycích jsou známy od středověku. Jednalo se o univerzální vědecké spisy, encyklopedická díla a zejména velké slovníky, nicméně v původním významu je tezaurus i výrazem pro pokladnici. Ostatně podle Ungváryho (2001) i „[v] počítačovém zpracování faktů a v jazykovědě tezaurus známe jako slovní zásobu nebo slovník”. Slovní zásoba v případě tezaurů znamená stručnou lexikologii, tj. sbírku slov. Ungváry (2001) dále uvádí, že „[v] jazykovědě – zvláště v generativní mluvnici – rozumíme tezaury slovníky, jež byly zhotoveny pro lingvistické použití; takové, ve kterých ke slovům připojujeme speciální sémantické, syntaktické a morfologické informace”. Pro tezaury je charakteristické shromažďování rozmanitosti, úplnosti či všech možných použití.

Báji-Tóth, Erika. Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7341>. urn:nbn:cz:ik‐007341. ISSN 1212-5075.

O vzdělávání v oblasti knihovní a informační vědy v Maďarsku

English title: 
On LIS education in Hungary
Poznámka redakce: Tibor Koltay v říjnu 2008 navštívil Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK v Praze). Při této příležitosti se také uskutečnil následující rozhovor.

Tibor Koltay

Tibor Koltay

Koltay, Tibor; Skolková, Linda. O vzdělávání v oblasti knihovní a informační vědy v Maďarsku. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5133>. urn:nbn:cz:ik‐005133. ISSN 1212-5075.

Věčná renesance knihoven – zpráva ze 40. konference Spolku maďarských knihovníků

Ve dnech 24.–26. července 2008 se v maďarském Szombathely konala 40. výroční konference Spolku maďarských knihovníků (Magyar Könyvtárosok Egyesülete – MKE) s podtitulem Věčná renesance knihoven – od knihovny krále Matyáše Korvína ke znalostním centrům 21. století. Konference jsem se zúčastnil na základě pozvání maďarské župy Vas, která je partnerským regionem Zlínského kraje.

Kaňka, Jan. Věčná renesance knihoven – zpráva ze 40. konference Spolku maďarských knihovníků. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4965>. urn:nbn:cz:ik‐004965. ISSN 1212-5075.

Ákos Domanovszky


Magyar verzió
English version


OSOBNÍ DATA

Narozen: 28. října 1902, Pozsony, Rakousko-Uhersko (dnes: Bratislava, Slovensko)
Zemřel: 9. dubna 1984 v Budapešti
Národnost: maďarská


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OSOBNÍ A PROFESNÍ ÚDAJE

Feimer, Ágnes. Ákos Domanovszky. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3648>. urn:nbn:cz:ik‐003648. ISSN 1212-5075.

Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska


Chorvatsko

Chorvatsko je rozlohou téměř o třetinu menší, počtem obyvatel je poloviční než Česko.

Bulínová, Eva. Souborné katalogy zemí bývalé Jugoslávie, Maďarska a Bulharska. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1768>. urn:nbn:cz:ik‐001768. ISSN 1212-5075.

Velcí Bratři nás sledují na Internetu

Ve dnech 4.-6. září organizovala Středoevropská Universita (CEU-Central European University) a Global Internet Liberty Campaign (GILC) konferenci s názvem The Outlook for Freedom, Privacy and Civil Society on the Internet in Central and Eastern Europe konanou v moderních prostorách CEU v Budapešti. Mezi účastníky konference převažovali aktivisté z řad lidskoprávních nevládních organizací a dále se účastnili akademici, nezávislí experti a několik zástupců Evropské Unie.
Jedličková, Petra. Velcí Bratři nás sledují na Internetu. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1164>. urn:nbn:cz:ik‐001164. ISSN 1212-5075.

Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků

Ve dnech 10. až 12. srpna 2000 se v Ostřihomu (Esztergom) konala 32. výroční konference Spolku maďarských knihovníků (Magyar Könyvtárosok Egyesülete).
Brožek, Ivo. Česká zpráva o maďarské konferenci Spolku maďarských knihovníků. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/632>. urn:nbn:cz:ik‐000632. ISSN 1212-5075.

Po maďarských knihovnách

Hlavní město Maďarska, Budapešť láká turisty kulturními památkami, čarokrásnými vyhlídkami z obou břehů Dunaje či vybranou kuchyní. Pro knihovníky může být i místem zajímavých pohledů do útrob zdejších knihoven. Na přelomu září a října jsem podobnou cestu podnikla a nabízím vám několik postřehů.

V průběhu 3 dnů jsme navštívily 5 knihoven, které (až na jednu) spojuje automatizovaný knihovnický systém Aleph.

Šťastná, Petra. Po maďarských knihovnách. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/439>. urn:nbn:cz:ik‐000439. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah