Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V boskovické knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

V boskovické knihovně

0 comments
Autoři: 

Již tradičně trávím Vánoce "na internetu", abych stihl odevzdat rukopis o stavu webových stránek českých knihoven do redakce časopisu Čtenář ve stanoveném termínu na začátku ledna. Při této činnosti mne zaujalo několik stránek do té míry, že jsem si jejich adresy poznamenal. Důvod je prostý, chci se o dojmy z nich podělit se čtenáři této rubriky Ikara, která vstoupila do svého již 4. ročníku.

Stránky knihoven jsem si navykl prohlížet podle abecedního pořádku, takže jako první jsem si udělal poznámku ve tvaru "Ikaros" u stránek boskovické knihovny. Na konci roku 2003 byly ještě dost chudé, co se týče počtu nabídek, a ani jejich barevnost nebyla nijak nápaditá. O rok později mne na nich "vítala" nepřehlédnutelná kresba kocoura knihomola. Boskovičtí knihovníci možná viděli kočičku, která usíná nad komiksy nebo která chodí studovat do kavárny v Japonsku. Vyloučit nemohu ani inspiraci americkým kocourem, který s knihou relaxuje, když jezdí na dovolenou. Český kocour na stránkách boskovické knihovny si zatím nemůže dopřát zahraniční dovolenou, a tak si čte Ezopovy bajky v podkrovní světnici v závěsné houpačce. Text u obrázku vysvětluje, že je to kocour Zrzavec, který místo chytání myší tráví celý den četbou.

Někdo může namítat, že taková kresba a text by se hodil spíše na stránky dětského oddělení než na hlavní stránky, které čtou i dospělí. Ale i oni byli jednou mladí. A někdy provokativní text a obrázek - podobně jako plakáty na propagaci četby, které do knihoven nedávno distribuoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků, dokáže dělat divy. Každopádně jsou boskovické stránky díky tomuto obrázku ojedinělé a dobře zapamatovatelné.

Levá strana hlavní stránky obsahuje menu se 14 nabídkami, tedy o deset více než v roce 2003. Kromě Úvodní strany, jak se nazývá stránka s obrázkem kocoura, jsou to Novinky, Služby, Knihovní řád, Ceníky, Historie, Kalendárium, Galerie, Prolongace, Help, WWW.BOSKOVICE.CZ, Odkazy, Kontakty a On-line katalog. Trochu mne překvapilo, že knihovna vystavuje seznam novinek, když většina knihovních systémů seznamy novinek vygenerovává sama. Po systému LANius (novinky za posledních 14 dnů) a Clavius (období pro novinky si volí uživatel sám a dokonce si může nechat zobrazit tituly, které nejsou v danou chvíli půjčené) je to i Tinweb a Advanced Rapid Library. Nakonec jsem však byl za tuto rubriku rád. Boskovická knihovna užívá systém LANius, ale přístup k němu má na nestandardním portu 8888, k němuž náš správce sítě z bezpečnostních důvodů přístup blokuje. Docela by mne zajímalo, zda tak přísně postupují správci počítačových sítí v boskovických institucích a podnicích. Pokud ano, měli by přimět boskovické knihovníky, aby pro katalog využívali standardní port 80. Jinak čtenář v katalogu nemůže vyhledávat a je odkázán jen na novinky ze stejnojmenné nabídky.

Nabídka Knihovní řád mne zaujala pouze chybějícím údajem, odkdy knihovní řád platí, nabídka Ceník naproti tomu cenou za odprodej diskety. Boskovičtí si účtují 13 Kč, což mi připadalo dost drahé, dokud jsem nezjistil, že knihovníci z Nového Města nad Metují chtějí ještě o 4 koruny více...

S chutí jsem si početl v nabídce Historie. Škoda jen, že text není doplněn fotografiemi. Docela by mne zajímalo, jak vypadá Panský dům a Traplův dům, v nichž se dříve boskovická knihovna provozovala.

Nabídka Kalendárium vznikla zřejmě až v únoru 2004, protože v lednu není připomenuta žádná osobnost či událost. Celkem jsem napočítal 50 osobností a událostí a ze všech (kromě dubnových) se odkazuje na další stránky, kde jsou bližší údaje o zmíněné osobě i její podobenka. Boskovičtí knihovníci zřejmě nepočítají s každoročním obměňováním osob, protože pro zařazení do nabídky jim stačilo, aby se osoba narodila nebo zemřela v daném měsíci, nemusela mít kulaté výročí. Pokud bych však potřeboval vědět, kdo má v daném měsíci jubileum, doporučoval bych to řešit tak, jako před lety havlíčkobrodští knihovníci. Ti umožňovali vybírat osobnosti z databáze vystavené na svých stránkách podle toho, zda se jednalo o každoroční, pětileté nebo desetileté výročí.

I naplňování nabídky Galerie je zřejmě v počátcích, protože obsahuje jedinou fotografii. Tou je záběr z besedy s Miroslavem Moravcem z 15. října 2004. Je pravda, že beseda je méně vděčná pro fotografování než Noc s Andersenem. Tu zdokumentovali knihovníci z Rtyně v Podkrkonoší snad až příliš detailně, ale knihovníci ze sousedního Blanska mají z podobné besedy s M. Moravcem na webu čtyři fotografie.

V další nabídce (Prolongace) se mi líbila možnost prodloužit si výpůjčku voláním na mobilní telefon. Docela by mne zajímalo, zda jim volají na mobilní číslo čtenáři i v neděli nebo v noci. Ale je možné, že odpovědná pracovnice nebere služební telefon domů nebo jej na noc vypíná, takže může nerušeně odpočívat.

Označení nabídky slovem Help není na knihovních stránkách v Čechách běžné. Pokud se nemýlím, nemá jej žádná česká knihovna, v zahraničí je častější u australských knihoven, např. jej užívá knihovna Australské národní univerzity. Protože nabídka obsahuje FAQ, tedy otázky, které čtenáři často kladou, mohli by název upravit na "Ptejte se/FAQ", jako to nedávno učinili pražští knihovníci.

Kromě 37 odkazů v nabídce Odkazy - jeden dokonce upozorňuje na stránky Ikara podobně jako stránky helsinského nadšence Eera Balka - je další odkaz přímo na hlavní stránce. Jeho adresa tvoří název nabídky a vede na stránky města Boskovic. To totiž zřizuje knihovnu, jejichž stránky jsem dnes rozebíral.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V boskovické knihovně. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 1 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11760. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11760

automaticky generované reklamy