Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statistiky využití z pohledu vydavatele (Jackie Cahoon)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Statistiky využití z pohledu vydavatele (Jackie Cahoon)

0 comments
Autoři: 

Jackie Cahoon

J. Cahoonová na úvod své přednášky seznámila auditorium s novinkou - od 1. července 2008 bude veškerý obsah Blackwell Synergy přesunut do Wiley InterScience.

Přednášející vysvětlila, jak vydavatelé pracují s logy a vytvářejí z nich statistiky a jak je dále využívají. Kontroluje se například, zda databáze správně fungují, monitorují využívanost zdrojů a různá propojení. Statistiky ale také slouží pro vyhledávání nových obchodních příležitostí a sledování marketingových a PR kampaní. Základními sledovanými údaji jsou náklady, využívanost a počet zobrazených/stažených článků. Je možné pak posuzovat hodnotu, kterou klient získává za vynaložené peníze. Ze statistik lze také provádět doporučení pro nákup (nové tituly, nejsledovanější tituly). Ukázalo se, že elektronické knihy, které nejsou v katalogu, uživatel většinou ani nenajde. Zajímavé bylo srovnání popularity článků v jednotlivých zemích.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Statistiky využití z pohledu vydavatele (Jackie Cahoon). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2022-05-27]. urn:nbn:cz:ik-12842. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12842

automaticky generované reklamy