Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Slovensko a Internet 2002 a SlovakPrix Multimedia

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Slovensko a Internet 2002 a SlovakPrix Multimedia

0 comments
Autoři: 

Dne 10. 4. 2002 se v Bratislavě konala mezinárodní konference Slovensko a Internet 2002, která se podrobně a z mnoha úhlů pohledu zabývala problematikou internetu, jeho uváděním do informační, vzdělávací a podnikové praxe.

Odeznělé odborné příspěvky se dají shrnout zhruba do třech hlavních blokových celků:

 • jak to vypadá s internetem a jeho infrastrukturou služeb na Slovensku a s profilem uživatelů
 • jak umět najít informace a znalosti v prostředí internetu a v prostředí tzv. invisible či deep webu
 • jak se účinně a účelně prezentovat na internetu

Sborník příspěvků byl pro účastníky konference distribuován v elektronické podobě ve formě CD.

Program krok za krokem byl následující:

 • Internetový trh v SR, súčasnosť a budúcnosť
  Ing. Peter Kočiško, Slovenské telekomunikácie, a.s. Bratislava
 • Súčasnosť a budúcnosť vyhľadávacích nástrojov internetu
  Doc. PhDr. Soňa Makulová, Ph.D., EL&T s.r.o., FiF UK, Bratislava
 • Aké je správanie používateľa slovenského internetu?
  Ing. Ivan Šimek, Ph.D., Taylor Nelson Sofres, Bratislava
 • Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vyhľadávania na Zozname slovenského Internetu
  Mgr. Adrian Brázdil, Zoznam s.r.o., Bratislava
 • Centrum.sk - vyhľadávanie na slovenskom internete
  Ing. Jaroslav Eliáš, Ph.D., NetCentrum SK, s.r.o., Bratislava
 • Aká je ponuka slovenských vyhľadávacích nástrojov alebo ponuka versus možnosti?
  Doc. PhDr. Soňa Makulová, PhD., EL&T s.r.o., FiF UK, Bratislava
 • Vyhľadávanie na webe versus klasický informačný prieskum
  PhDr. Richard Papík, Ph.D., Karlova Univerzita, Praha, Česká republika
 • Search engine marketing - alebo ako dosiahnuť CTR 20 % s nulovými nákladmi
  Milan Bedlovič, ATLAS.SK, a.s. Bratislava
 • A Method for Constructing Information Architectures: A Web Site Example
  Prof. Robert Joseph Skovira Ph.D., Robert Morris University, Pittsburg, USA
 • Meranie úspešnosti slovenských WWW stránok
  PhDr. Vladimír Burčík, Ph.D., EL&T s.r.o., FiF UK, Bratislava, člen medzinárodnej jury EuroPrix MultiMediaArt a Euroepan Academy of Digital Media
 • Slovenský úspech na medzinárodnej scéne - sieť zábavných kanálov Flashfun
  Mgr. Peter Hegyi, Cyberwox Ltd., Bratislava, člen Euroepan Academy of Digital Media
 • Multimédiá na Katedre informatiky a výpočtovej techniky FEI STU
  Doc. PhDr. Martin Šperka, Ph.D., KIV FEI STU, Bratislava, , člen medzinárodnej jury EuroPrix MultiMediaArt a Euroepan Academy of Digital Media
 • Informačné zdroje a možnosti ich integrácie v prostredí internetu
  Ing. Zdeno Rýdl, SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
 • Vyhľadávanie informačných zdrojov internetu prostredníctvom SMS služieb
  PhDr. Vladimír Burčík, Ph.D., EL&T s.r.o., FiF UK, Bratislava, člen medzinárodnej jury EuroPrix MultiMediaArt a Euroepan Academy of Digital Media
 • Internet ako prostriedok masovej komunikácie
  Redigovanie a tvorba žurnalistických prostriedkov
  Mgr. Milan Csaplár, Computer Press, a.s. Bratislava
 • EuroPrix - a platform for winning and trading- business success with quality content
  Prof. Dr. Peter A. Bruck, Head of EuroPrix, EuroPrix Contest Office at ICCM - International Center for Culture and Management Salzburg, Rakúsko

Vyhlášení výsledků soutěže SlovakPrix MultiMedia 2002

Soutěž SlovakPrix MultiMedia 2002 stojí za zmínku, neboť Slovensko je v této mezinárodní soutěži (z hlediska účasti) podstatně dále než Česká republika, která jistě nezaostává v oblasti tvorby multimédií, ale chybí jí možnost prezentace na takových národních a mezinárodních fórech, jako je právě SlovakPrix Multimedia, resp. EuroPrix Multimedia Art Na této soutěži je cenné, že je vidět, jak zajímavě se multimédia dají vyvíjet jak v profesionálních prostředích, tak v prostředí akademickém, amatérském či školním na úrovni dětí. Toto srovnání s ukázkami bylo nejen technickým zážitkem, ale i zážitkem kulturním a uměleckým. Prostudování jednotlivých soutěžních skupin a seznámení se s výsledky "stojí za klik".

Večerní hodiny se pak odehrávaly ve znamení recepce, a také křtu nové knihy Soni Makulové Vyhľadávanie informácií v Internete. Tato, mohu říci, "první dáma" slovenského internetu, která reprezentuje dobře nejen informační a knihovnická studia na Slovensku, ale také jejich praktickou a obchodní dimenzi, má velkou zásluhu na pravidelných internetových setkáních našich slovenských kolegů a přátel.

Konferenci věnovala pozornost i média a několik partnerů jako Centrum.sk, Zoznam.sk, Slovensko Živě, SITA - Slovenská tlačová agentúra, Slovenské telekomunikácie a deník SME. Konferenci organizovala společnost Easy Learning & Teaching.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Slovensko a Internet 2002 a SlovakPrix Multimedia. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-10912. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10912

automaticky generované reklamy