Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Školení Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Školení Elektronische Zeitschriftenbibliothek

0 comments

Dne 29. 4. 2003 proběhlo v Národní knihovně ČR školení k využívání Elektronické knihovny časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB), která vznikla na půdě Univerzitní knihovny v Regensburgu. Jde o službu nabízející komfortní a snadný přístup k plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má zúčastněná knihovna dostupné v rámci různých předplatných nebo které jsou volně na internetu. (Více informací najdete v článku Márii Trenklerové v č. 12/2002).

Školení se zúčastnilo 38 zástupců různých knihoven z celé České republiky. Zastoupeny byly především knihovny vysokoškolské a odborné, ale i místní veřejné. V úvodu semináře promluvil dr. Friedrich Geißelmann, ředitel Univerzitní knihovny v Regensburgu a zároveň předseda Německé asociace knihoven, o jejich činnosti a možné spolupráci s knihovnami českými. Stěžejní náplní programu bylo vystoupení dr. Evelinde Hutzler, která je hlavní koordinátorkou projektu EZB. Hovořila nejen o historii, funkcích, obsahu či účastnících projektu, ale také předvedla praktické ukázky práce s administrací systému.

Na organizaci semináře se spolupodílely dvě české knihovny, které jsou v EZB zapojeny, Národní knihovna ČR a Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu semináře byly zmíněny také jejich zkušenosti s používáním EZB.

V případě Národní knihovny ČR, která se oficiálně zapojila začátkem roku 2003, je aktivováno více než 12 000 titulů v plném textu dostupných prostřednictvím různých národních či konsorciálních licencí a 33 titulů v elektronické verzi na základě předplatného tištěného titulu. Využití se nabízí především v meziknihovních službách, o čemž svědčí i nárůst přístupů na konto Národní knihovny ČR (viz http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=NKP〈=en) během prvních měsíců letošního roku (z osmi přístupů v lednu na 986 v únoru a 1212 v březnu). Specifika konta Knihovny ETF UK najdete např. ve zmiňovaném článku.

Cílem školení bylo nejen seznámení se s fungováním EZB, ale také příležitost k zapojení se dalších českých knihoven, které mají dostupné v elektronické online podobě různé oborové tituly. Podle posledních zpráv projevily zájem o účast v EZB další tři knihovny.

Více informací o školení včetně fotografií naleznete na http://www.nkp.cz/ezb/foto_skoleni.htm.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Školení Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2024-04-20]. urn:nbn:cz:ik-11348. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11348

automaticky generované reklamy