Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Quo vadis, Centrum VTI SR?

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Quo vadis, Centrum VTI SR?

1 comments
Autoři: 

Čas je neúprosný... Roky bežia a zostávajú iba výsledky, ktoré zhodnotia, nakoľko sme využili ponúknuté možnosti. Takému drobnohľadu sa v decembri 2003 podrobuje i Centrum VTI SR v Bratislave v zornom uhle 65. výročia svojho založenia. Nie je možné, ani účelné na tomto mieste podrobne rozoberať hádam všetkým (najmä knihovníckej komunite) známu históriu i zašlú slávu bývalej Slovenskej technickej knižnice, z ktorej sa postupne formuje moderné informačné pracovisko – Centrum VTI SR. Pripomeňme si len v krátkosti posledné roky, ktoré boli pre túto informačnú inštitúciu zlomové.

Zmeny spoločenských podmienok nepriniesli očakávaný výsledok v činnosti Centra VTI SR. V rámci reštitúcií prišla knižnica o priestory na Námestí slobody 23 a Jozefskej ulici a bola nútená opustiť prenajaté priestory na Štefanovičovej ul. Rozdelením republiky stratila funkciu ústrednej knižnice v oblasti firemnej, normalizačnej a patentovej literatúry a navyše musela odstúpiť aj patentové a normalizačné fondy novozriadeným ústredným orgánom menovite Slovenskému ústavu technickej normalizácie (SUTN) a Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR).

V tejto nelichotivej situácii v nasledujúcich rokoch, keď sa posilňovala funkcia akademických knižníc a konštituovali sa krajské štátne knižnice, nebolo ľahké hľadať si a nájsť miesto v knižnično-informačnom systéme SR.

V rámci rozširovania aktivít z oblasti európskych integrácií po zriadení Európskeho dokumentačného a informačného strediska, ktorého súčasťou bolo aj Európske referenčné centrum v roku 1991, Centrum VTI SR zriadilo v roku 1994 obchodnú kanceláriu EUR-OP, ktorá v súčasnosti klientom nielen zo Slovenska, ale i z ČR sprostredkúva produkty vydavateľstva EÚ Publications Office.

Z poverenia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) sa v r. 1996 stáva Centrum VTI SR Národným strediskom pre systém priemyselných a obchodných informácií – IBIS.

V máji 1996 bolo CVTI SR prijaté do Európskej asociácie pre využívanie sivej literatúry (EAGLE) a stalo sa tak národným strediskom pre spracovávanie domácej produkcie sivej literatúry do multidisciplinárnej medzinárodnej databázy sivej literatúry (SIGLE).

Od novembra 1998 pracuje pri Centre VTI SR Technická normalizačná komisia TNK č. 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia. Komisia má dnes na konte 21 spracovaných a vydaných slovenských technických noriem z oblasti informácií a dokumentácie a ďalšie sa pripravujú.

Rok 2002 bol rokom rozširovania a zdokonaľovania elektronických služieb knižnice. Bol vytvorený a sprístupnený euro:i:portál a knižnica elektronických dokumentov z oblasti európskej integrácie.

V spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov a Katedrou knižničnej a informačnej vedy bol realizovaný projekt Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax, na ktorý sa získal grant od Nadácie otvorenej spoločnosti (NOS-OSF). Začala sa budovať elektronická knižnica dokumentov pre informačné zabezpečenie podnikateľskej verejnosti a depozitná knižnica OECD a .

Medzi posledné novinky v činnosti knižnice patrí zriadenie Strediska patentových informácií v máji t. r., nahradenie služby JASON službou SUBITO (elektronické objednávanie a dodávanie kópií plných textov článkov zo zahraničných periodík), nová elektronická konzultačná služba Čo chcem vedieť o EÚ, vystavenie materiálov o problematike štátnych programov vedy a výskumu podľa požiadaviek MŠ SR na stránke www.veda-technika.sk a poskytovanie služby hotline v oblasti informačného systému vedy a vedeckovýskumného potenciálu SR(ISVVP). Pristúpilo sa k spolupráci s Univerzitnou knižnicou na kooperatívnom budovaní súborného online katalógu periodík a so Slovenskou národnou knižnicou na tvorbe vecných autorít. Okrem toho realizuje i celý rad nadstavbových činností, akými sú okrem iného napr. aktivity v oblasti ďalšieho vzdelávania (kde od roku 1992 má ako jediná na Slovensku akreditáciu MŠ SR na rekvalifikačné kurzy pre neknihovníkov).

Sú však i problémy, z ktorých niektoré sa nedarí riešiť už dlhší čas. Patrí k nim napr. skutočnosť, že sa dlhodobo nedarí získať nový knižničný systém jednak z finančných, ako aj priestorových dôvodov napriek tomu, že doteraz používaný je už prekonaný a jeho inovácia by nebola účelná.

Ďalším sú priestorové problémy. Keďže CVTI SR sídli prevažne v prenajatých priestoroch v rôznych lokalitách Bratislavy aj mimo Bratislavy, snaženie sa a úmorné presviedčanie nadriadených orgánov o nevyhnutnosti stavby účelovej budovy stávalo v posledných rokoch stále naliehavejším. Napriek tomu, že sa v roku 1998 výstavba novej budovy skutočne začala, mnohí z nás sa už dnes pozerajú so skepsou na jej dokončenie. Dnes totiž viac ako päť rokov po predpokladanom termíne ukončenia stavby je stále hotová len hrubá stavba.

Vymenované výsledky patria k tým úspešnejším aktivitám Centra VTI SR. Informačná spoločnosť však kladie stále väčšie nároky a úlohou knižnice musí byť predovšetkým starosť o to, aby ich úspešne dokázala realizovať.

Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
EHNOVÁ, Marta. Quo vadis, Centrum VTI SR?. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11461. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11461

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Pekne to kolegyna napisala... tak rekapitulujuco, uspokojujuco az na tu budovu a KIS pochopitelne. No predsa len sa tu vznasa jeden otaznik. To nestastne prve slovo z nazvu... ze "Centrum" ... to je kamen urazu. Centrum totiz byva v strede niecoho ... nuz ale ked my to nieco nemame. Ved to nieco nam bolo zrusene, zobrane, rozpustene ! Jedine ze by ? (variant B) ze by sustava VTI pracovala na Slovensku v ilegalite. Nuz ano, to by principialne menilo situaciu.
No potom davam na zvazenie. Nemalo by to CVTI SR byt premenovane na ICVTI SR teda Ilegalne Centrum ?
A mozno to chapem uplne zle, a na nazve ani nezalezi. Co ak nazov vobec nemusi byt centralnym pojmom ? Ved nam ide o cinnosti, o sluzbu ludu, potazmo az narodu (narodom) a tak... a nie o nejake nazvy.
Na druhej strane ... dobre - tu sustavu uz nemame, ale mame predsa aspon nejake tie VT informacie...Takze ze by sme boli ich centrom ? Ja osobne, jsem z toho janek , jsem tak receno zmaten.
(poslednu vetu som napisal, asi v cestine, nakolko chcem aby si ceski priatelia odniesli z mojho prispevku aspon nejaku tu informaciu ...ked uz pracujem v tom Centre informacii).

Clovek z Centra