Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt IN-WORKER přispívá k integraci cizinců na pracovním trhu evropské informační společnosti

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Projekt IN-WORKER přispívá k integraci cizinců na pracovním trhu evropské informační společnosti

0 comments
Autoři: 

Tento stručný článek byl napsán pro ctěné čtenáře Ikara v rámci osvěty o možnostech realizace projektových záměrů spojených s rozvojem informační společnosti, které jsou široce podporovány Evropskou unií.

Podpora rozvoje evropské informační společnosti z fondů EU nemusí být nutně čerpána z programů přímo zaměřených na rozvoj informační společnosti (jako např. programy ICT FP7, eContent+eTEN atd.), ale sekundárně i z jiných programů, kde je vždy možné využít inovativní přístup k dané problematice za pomoci moderních informačních a komunikačních technologií.

Jedním z těchto programů, kde je možné v rámci realizace projektů přispět k rozvoji informační společnosti, je i známý vzdělávací program Leonardo da Vinci, který je zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu na jiné než vysokoškolské úrovni. Většina projektů v tomto programu sice přímo nesouvisí s rozvojem informační společnosti, ale přeci jen se najdou zajímavé počiny, které do procesu celoživotního vzdělávání vnášejí inovativní informační postupy.

Jedním z takových mezinárodních projektů je dvouletý (2008-2009) projekt "IN-WORKER: Inovativní školení pro HR a vzdělávací manažery za účelem pochopení a pokrytí vzdělávacích potřeb v mnohonárodnostních pracovních prostředích", který je zaměřen na integraci cizinců v pracovním prostředí malých a středních podniků (MSP) pomocí tvorby inovativního e-learningového kurzu pro osoby odpovědné za personální stránku dané firmy. To mohou být personální manažeři a referenti, pracovníci odpovědní za další vzdělávání zaměstnanců, ale u malých a mikro firem i samotní majitelé. Podle vyjádření Heleny Dluhošové, vedoucí oddělení integrace cizinců Ministerstva práce a sociálních věcí, existuje mnoho projektů i neziskových organizací, které se zabývají obecnou integrací cizinců do společnosti, ale jen málokterý subjekt se zabývá lepší integrací cizinců do pracovního prostředí českých malých a středních firem. Z hlediska mezinárodní spolupráce se pak jedná o vcelku unikátní počin, který může přinést vynikající výsledky.

Projekt IN-WORKER spadá do kategorie multilaterálních projektů - přenosy inovací, kdy se využije již hotového výstupu některého z ukončených projektů v rámci programu Leonardo a jeho modifikací se vytvoří zcela nový nástroj, přizpůsobený potřebám partnerských zemí a daného tématu projektu. V tomto případě byly využity výstupy projektu FORMET, který byl zaměřen na zaměstnance starší 45 let v metalurgickém sektoru. Výstupem bylo výukové CD-ROM pro personalisty velkých metalurgických firem, které slouží jako metodologický základ pro vývoj e-learningového nástroje v rámci projektu IN-WORKER.

Partneři projektu jsou vesměs organizace pracující v oblasti dalšího vzdělávání. Koordinátorem je společnost Danmar Computers z polského Rzeszówa, která se specializuje na poskytování vzdělávacích služeb v oblasti informačních technologií a implementace počítačových systémů. Českým partnerem je agentura EPMA, na projektu se podílí dalších šest institucí z Velké Británie, Itálie, Španělska a Německa.

Samotný projekt je rozdělený na jednotlivé fáze. V počáteční fázi každý z partnerů provedl hloubkovou analýzu situace dalšího vzdělávání cizinců ve své domovské zemi, ze které bude vytvořena celková analýza, na jejímž základě bude vyvinut obsah e-learningového nástroje. Nástroj bude k dispozici zdarma ke konci roku 2009 na stránkách projektu v pěti jazykových mutacích.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. Projekt IN-WORKER přispívá k integraci cizinců na pracovním trhu evropské informační společnosti. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2023-10-04]. urn:nbn:cz:ik-12890. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12890

automaticky generované reklamy