Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pro malé pacienty

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Pro malé pacienty

0 comments

V jednom z předchozích čísel jsme se věnovali lékařským informacím určeným pro pacienty. Většina z nich je určena pacientům z řad dospělých, tentokrát se však podíváme, zda jsou i stránky, které nabízejí informace pro pacienty dětské. Výsledkem dotazu na zdraví dětí jsou samozřejmě statisíce webovských stránek, při bližším ohledání však zjistíme, že jsou to především stránky o dětských zdravotních problémech určené pro rodiče. Těch, které jsou vysloveně pro školáky, je podstatně méně, a na několik vybraných se zaměříme.

KidsHealth.org

Mezi nejkomplexnější stránky nabízející informace pro malé pacienty patří KidsHealth.org, portál, za nímž stojí The Nemours Foundation, nadace provozující řadu dětských klinik v několika státech USA. Kromě části věnované dětem zde najdeme i podobně strukturovaný oddíl pro náctileté a také pro rodiče. Úvodní stránka "dětského oddělení" je poměrně přehledně uspořádána, jsou použity zajímavé typy písma a obrázků. Způsob ovládání a použitá terminologie je jednoduchá, přizpůsobená úrovni chápání potenciálních uživatelů. Navigaci v rámci stránek se nedá téměř nic vytknout, v každém okamžiku je jasné, kde se právě nacházíme, hlavní menu zůstává na stejném místě, nikde nechybí tlačítko pro návrat "domů" a vždy je k dispozici také okénko pro vyhledávání.

Obsah je rozdělen do dvanácti "kapitol", i když jednotlivé články se mohou objevit ve více než jedné, a zahrnuje odpovědi na celou řadu otázek, od zdravého způsobu života, přes různé běžné bolístky a nemoci, k informacím o návštěvě nemocnice a opomíjeny nejsou ani problémy citové. Texty jsou psány jednoduše, většina pro děti neznámých termínů je ihned vysvětlena, jsou doplněny obrázky a odkazy na další webovské zdroje. Jediné, proti čemu by se dalo něco namítat, je délka článků, poměrně často mají tři i více stránek. Součástí stránek je také multimediální "průvodce" vlastním tělem, zde je nutno autorům přičíst k dobru, že kromě verze vyžadující Macromedia Shockwave zpřístupnili i html verzi.

Na závěr zmíním ještě jednu zajímavost a tou je "Můj deník", v němž se děti částečně formou hry mohou seznámit s deníky několika svých vrstevníků, trpících určitými zdravotními problémy, např. cukrovkou či astmatem.

Youthhealth.com

Dalším podobným komplexním, i když zdaleka ne tak obsáhlým portálem je Youthhealth.com, provozovaný stejnojmennou organizací. Také zde použili autoři mnoho grafiky, netradičních fontů a animací, které by dospělého uživatele jistě odradily. Co se týče orientace a navigace, je poměrně jednoduchá, stále vidíme buď hlavní menu, nebo se můžeme k hlavnímu menu snadno vrátit, na některých stránkách je vyhledávací okénko. Vadou na kráse jsou občasná oznámení, že stránku nelze zobrazit. K prohlížení stránek je také nutno mít nainstalován Macromedia Flash Player.

Zatímco u předchozího příkladu převažovaly informace textové, autoři Youthhealth se spoléhají více na názorné ukázky s využitím řady animovaných obrázků a pouze doplňkové, velmi stručné (maximálně tři až čtyři věty) texty. Například v části věnované růstu tak můžeme sledovat svůj animovaný život od početí až do dospělosti, v jiné části zase názorně uvidíme, jak se hojí zlomená kost či jak se zbavit akné. Každé téma navíc začíná nějakou zajímavou informací (nejvyšší muž měřil 2 metry 76 centimetrů) a u některých je také připraven test. Zpracovaných témat je v šesti "kapitolách" kolem dvaceti, průběžně přibývají další, ale stále je to jen zlomek oproti KidsHealth.org (ovšem zlomek pojatý poutavěji, ne tak učebnicově).

FDA Kids` Homepage

V našem výběru mají zastoupení i americké vládní agentury, a sice prostřednictvím dětských stránek Food and Drug Administration (agentura zabývající se schvalováním léčiv a potravin). Tyto stránky neobsahují informace o zdraví a nemoci, ale orientují se hlavně na seznámení malých uživatelů s problematikou bezpečnosti potravin, domácích zvířátek, očkování a léků, které samozřejmě s jejich zdravím úzce souvisejí.

Grafické zpracování není tak sofistikované jako u předchozích dvou příkladů, na jednotlivých stránkách nejsou žádné grafické jednotící prvky a můžeme se z nich vrátit vždy jen na úvodní stránku, která jediná obsahuje kompletní menu.

Informace jsou prezentovány jednoduše, v krátkých textech doplněných obrázky, řadu faktů se mohou děti dozvědět prostřednictvím kvízů a testíků. Mohou se také seznámit s Yorickem, kostlivcem složeným z umělých náhrad a přístrojů používaných v medicíně, a zjistit, k čemu slouží a z čeho jsou zhotoveny.

For Kids!

Dalším informačním zdrojem pro děti je dětská část serveru Your Child`s Health patřícího kanadské neziskové organizaci Child Health Network, obsahem sice chudá, ale zajímavá zpracováním. Stránky jsou věnovány pouze čtyřem problémům: astmatu, vyndání mandlí, močení a bezpečnosti při manipulaci s elektrickým proudem. Každý z těchto problémových okruhů je dále rozdělen na několik částí podle věkových kategorií. Informace jsou zpracovány formou příběhu (např. "Oliverovy mandle"), kde je vyprávění dítěte o nemoci či zákroku doplněno autentickými obrázky, zábavného testu/kvízu, nebo příběhu, kdy dítě výběrem z několika možností rozhoduje o dalším vývoji situace ("Astma : Tvoje volba"). Texty jsou krátké a jednoduché, ve stylu vyprávění, obsahují minimum odborných termínů.U některých částí je doporučena instalace Flashe, ale všechno lze naštěstí spustit i v html verzi.


Všechny výše zmíněné stránky jsou sice určeny dětem, ale obsahují řadu informací zajímavých jistě i pro dospělé, takže neváhejme vrátit se do dětských let a při pátrání po medicínských informacích pro pacienty se i trochu pobavit a zahrát si.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Pro malé pacienty. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-10906. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10906

automaticky generované reklamy