Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Použití vizualizačních nástrojů v oblasti Competitive Intelligence (Tomáš Vejlupek - Tovek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Použití vizualizačních nástrojů v oblasti Competitive Intelligence (Tomáš Vejlupek - Tovek)

0 comments
Anglicky
English title: 
Using visualization tools in Competitive Intelligence
Autoři: 

Ing. Tomáš Vejlupek, ředitel společnosti Tovek a člen organizace SCIP (Society of Competitive Intelligence), se ve své prezentaci zabýval zejména vizualizací dat a informací. Competetive Intelligence je proces získávání informací o konkurenčním prostředí. Takové informace jsou mnohdy velice významné, a tak je potřeba je dokázat zpracovat, vyhodnotit a následně použít. V tom všem mohou pomoci právě metody vizualizace.

Společnosti Tovek a i2 Choicepoint společně vyvinuly sadu vizualizačních nástrojů, které umožňují informace zpracovávat a pořádat a nahlížet na ně v různých kontextech. Systém pracuje s grafy a přehledy, lze zobrazit vzájemné vztahy a vazby mezi dokumenty a dalšími prvky systému, využívají se schémata a sémantické sítě. To samozřejmě vede k mnohem vyšší efektivitě a skutečnému využití potenciálu, který se v získaných informacích nachází.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Použití vizualizačních nástrojů v oblasti Competitive Intelligence (Tomáš Vejlupek - Tovek). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1/2 [cit. 2022-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12340. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12340

automaticky generované reklamy
registration login password