Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novinky v nabídce projektu eIFL Direct

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Novinky v nabídce projektu eIFL Direct

0 comments
Autoři: 

S praktickými výhodami licenčních podmínek, sjednaných mezi Open Society Institute a firmy EBSCO pro účastnické země projektu eIFL Direct, jsme se již setkali několikrát. Samozřejmě především je to cena určená pro celé konsorcium a následně rozdělená mezi jednotlivé účastnické země, která je mnohem nižší, než cena při nákupu databází byť i pro konsorcium jedné země. Také stanovení stejné výše ceny na tříleté období má nepochybně své klady. Jednoduše řečeno - za stejné peníze dostáváme více. Pro knihovny, které jsou do projektu zapojeny - ale i pro i ostatní, které se zapojit ještě mohou - máme další dobré zprávy.

Tou velice vítanou zprávou by měl být automatický překlad, který je pro knihovny významnou změnou ve zpřístupnění plnotextových článků. Heslo při zadávání rešerše se musí samozřejmě zadat v angličtině, ale u výsledků rešerše je u plnotextových článků (kromě formátu PDF) možnost volby jejich automatického překladu do němčiny, francouzštiny nebo španělštiny.

Od února letošního roku byly do nabídky databází EBSCO přidány dvě významné oborové databáze - ERIC pro oblast vzdělávání a výchovy a AGRICOLA pro oblast zemědělství.

Tyto databáze, stejně jako databáze MEDLINE, mají bibliografický charakter, ovšem EBSCO k nim nabízí určitou přidanou hodnotu, a to v podobě tzv. SmartLinks, což je propojení na plné texty článků z časopisů, které jsou obsaženy v jiné databázi z nabídky EBSCOhost. Kromě toho se může uživatel dostat také k plným textům, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím služby CrossRef. Možnost takto přístupných plných textů je označena v záznamu jako Check linked full text sources.

Změnám a vylepšením se nevyhnuly ani databáze, které už v nabídce EBSCOhost jsou. Kromě neustálého nárůstu dalších titulů (z 3 300 na nynějších 5 000) jsou přidávány i další zdroje. Např. v databázi MasterFILE Premier jsou dostupné také tzv. Primary Source Documents, což je na 60 000 různých oficiálních dohod, paktů, úmluv - např. Prohlášení nezávislosti, inaugurační projevy amerických prezidentů apod. Přidány byly další referenční zdroje, které obsahují více než 70 000 biografií významných osobností z oblasti politiky, vědy, kultury a sportu. Je to např. Columbia Encyclopedia, Hutchinson´s Biography Database, Great Athletes. Nalézt je možné i "naše" osobnosti, např. T. G. Masaryk, J. Heyrovský, J. Kubelík i R. Kubelík, J. Jágr atd.

U medicínských databází byla Clinical Reference Systems přesunuta do databáze Health Source - Consumer Edition a přejmenována na CRS Advisor. Při rešerši se potom v seznamu výsledků objeví jako jedna ze záložek, pod kterou jsou výsledky pouze z tohoto oddílu.

Tematický záběr databází se také stále rozšiřuje, přidávány jsou časopisy z technických oborů. Řada časopisů excerpovaných v databázi Academic Search Premier má přidělený tzv. impact factor (JIF), který, zjednodušeně řečeno, ukazuje na jejich vědeckou a odbornou hodnotu. Podrobnosti jsou dostupné na webových stránkách ISI, který impact faktor přiděluje.

U všech databází, které EBSCO vytváří, dochází k neustálému rozšiřování retrospektivy plných textů. V databázi Academic Search Premier je to až rok 1975 a v Business Source Premier až rok 1965.

Výše uvedené změny a doplňky v databázích EBSCO jistě přispějí k rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb zaregistrovaných knihoven. A pokud novinky osloví knihovny, které dosud v projektu eIFL zaregistrovány nejsou, na webových stránkách projektu je k dispozici odkaz na registrační formulář.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Novinky v nabídce projektu eIFL Direct. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 5 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-10904. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10904

automaticky generované reklamy
registration login password