Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače) 2001, ročník 5, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 19.141 x 1
Ptejte se své knihovny! 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 19.104 x 1
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 19.036 x 2
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 18.782 x 0
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 18.754 x 0
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 18.725 x 0
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 18.709 x 6
Cambridge Dictionaries Online 2004, ročník 8, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 18.691 x 0
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 18.477 x 0
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.473 x 1
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 18.471 x 3
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 18.420 x 1
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 18.350 x 0
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 18.325 x 2
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.319 x 1
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 18.252 x 0
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 18.247 x 2
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 18.169 x 5
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 18.151 x 1
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 18.121 x 0

Stránky