Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Jak zelené jsou čtečky? 2012, ročník 16, číslo 7 Elektronické publikování 20.873 x 11
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 20.830 x 1
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 20.781 x 1
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 20.680 x 4
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 20.616 x 4
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.607 x 6
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 20.502 x 1
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 20.425 x 5
Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky 2005, ročník 9, číslo 10 Ekonomika v informační společnosti 20.402 x 2
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 20.328 x 5
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 20.183 x 1
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 20.183 x 2
Tvrdé zboží 2001, ročník 5, číslo 9 Kyberfeministické okénko 20.113 x 2
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 20.104 x 1
Exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2008, ročník 12, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 20.102 x 2
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 20.093 x 0
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 20.068 x 0
Turistická informační centra jako součást informačního systému regionu (se zaměřením na Euroregion Těšínské Slezsko) 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 20.042 x 1
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 19.901 x 2
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 19.872 x 3

Stránky