Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Analýza hlasování PSP ČR 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 12.286 x 4
Analýza obsahu databáze personálních autorit a jejich kooperativní tvorby v ČR 2015, ročník 19, číslo 8 Výzkumná činnost 2.875 x 1
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 18.651 x 3
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 15.002 x 6
Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí 2005, ročník 9, číslo 7 Informační věda 11.358 x 2
Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 11.260 x 1
Analýzy zemí, obchodní analýzya prognózy od vydavatelství Economist Intelligence Unit (Raul Garcia Rodriguez) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 5.115 x 1
Andrew Lass v Centru pro teoretická studia: Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 4.098 x 3
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.106 x 4
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 15.859 x 4
Ani informační společnost už nebude, co bývala 2001, ročník 5, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 6.470 x 2
Ani po pěti letech Ikaros nepadl 2002, ročník 6, číslo 5 5. narozeniny Ikara 7.043 x 1
Anketa: Bez e-mailu ani ránu 1997, ročník 1, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 6.352 x 1
Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům 1997, ročník 1, číslo 6 Knihovny v Síti 5.873 x 0
Anketa: Zpráva o využívání Internetu na FF UK 1997, ročník 1, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 6.399 x 1
Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince 2001, ročník 5, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.144 x 1
Antikódy – v zákulisí Havlových typogramů 2014, ročník 18, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.405 x 1
Antiplagiátorský systém (Július Kravjar) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 8.540 x 4
Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková) Trendy a novinky I. 3.689 x 1
Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi (Sanja Antonic) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 4.559 x 0

Stránky

registration login password