Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 12.920 x 2
Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí 2005, ročník 9, číslo 7 Informační věda 10.257 x 5
Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 10.180 x 2
Analýzy zemí, obchodní analýzya prognózy od vydavatelství Economist Intelligence Unit (Raul Garcia Rodriguez) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.552 x 0
Andrew Lass v Centru pro teoretická studia: Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.531 x 3
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 14.873 x 45
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 14.468 x 2
Ani informační společnost už nebude, co bývala 2001, ročník 5, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 5.980 x 0
Ani po pěti letech Ikaros nepadl 2002, ročník 6, číslo 5 5. narozeniny Ikara 6.245 x 2
Anketa: Bez e-mailu ani ránu 1997, ročník 1, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 5.484 x 0
Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům 1997, ročník 1, číslo 6 Knihovny v Síti 5.333 x 1
Anketa: Zpráva o využívání Internetu na FF UK 1997, ročník 1, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 5.801 x 0
Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince 2001, ročník 5, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.573 x 1
Antikódy – v zákulisí Havlových typogramů 2014, ročník 18, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.586 x 1
Antiplagiátorský systém (Július Kravjar) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 7.872 x 3
Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková) Trendy a novinky I. 3.113 x 0
Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi (Sanja Antonic) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 4.019 x 1
Aplikácia teoretických poznatkov z riadenia vedeckej kolaborácie v kolaboratóriu Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 5 Výzkumná činnost 4.342 x 1
Apple kniha, výpadek Google, akční leguán a Donald Trump 2016, ročník 20, číslo 11 Editorial 1.404 x 0
Apple, bitcoiny, pět let NTK a protesty v Maďarsku 2014, ročník 18, číslo 10 Editorial 2.446 x 0

Stránky

registration login password