Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 17.386 x 4
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 13.696 x 1
Analýza webových odkazů a její použití v akademickém prostředí 2005, ročník 9, číslo 7 Informační věda 10.726 x 3
Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 10.656 x 1
Analýzy zemí, obchodní analýzya prognózy od vydavatelství Economist Intelligence Unit (Raul Garcia Rodriguez) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.751 x 2
Andrew Lass v Centru pro teoretická studia: Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.784 x 2
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 17.441 x 10
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 14.954 x 2
Ani informační společnost už nebude, co bývala 2001, ročník 5, číslo 12 Digitalizace a digitální knihovny 6.169 x 2
Ani po pěti letech Ikaros nepadl 2002, ročník 6, číslo 5 5. narozeniny Ikara 6.666 x 1
Anketa: Bez e-mailu ani ránu 1997, ročník 1, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 5.928 x 2
Anketa: Některé knihovny otevírají brány Internetu svým uživatelům 1997, ročník 1, číslo 6 Knihovny v Síti 5.546 x 1
Anketa: Zpráva o využívání Internetu na FF UK 1997, ročník 1, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 6.100 x 2
Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince 2001, ročník 5, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.815 x 1
Antikódy – v zákulisí Havlových typogramů 2014, ročník 18, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.914 x 2
Antiplagiátorský systém (Július Kravjar) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 8.172 x 1
Aplikace nástroje 360 Counter pro vyhodnocování elektronických inf. zdrojů na Univ. Palackého v Olomouci (Ludmila Slezáková) Trendy a novinky I. 3.357 x 0
Aplikace Open Access v rozvíjející se zemi (Sanja Antonic) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Open Access - Alternativa pro horší časy? 4.258 x 1
Aplikácia teoretických poznatkov z riadenia vedeckej kolaborácie v kolaboratóriu Pamäť Slovenska 2013, ročník 17, číslo 5 Výzkumná činnost 4.669 x 1
Apple kniha, výpadek Google, akční leguán a Donald Trump 2016, ročník 20, číslo 11 Editorial 1.657 x 1

Stránky