Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anketa: Bez e-mailu ani ránu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Anketa: Bez e-mailu ani ránu

0 comments

Fenomén jménem "Internet" dávno opustil jednací sály konferencí a stránky odborných časopisů a jeho efekt na civilizaci se stává dokonce předmětem filozofických esejů. Díky Internetu máme doslova na dosah ruky informace, které byly dříve nedostupné nebo pro které bychom museli cestovat stovky kilometrů. Lidé, které jsme víceméně vybrali náhodně (třeba tak, že jsem kdesi našli jejich adresu), se nám svěřili, jak se ZMĚNIL JEJICH ŽIVOT, OD TÉ DOBY, CO POTKALI INTERNET.


Za největší změnu považuji možnost komunikovat s lidmi, ať už žijí kdekoliv na světě. Ve srovnání s  telefonním záznamníkem mohu zanechat v cizí schránce podstatě detailnější vzkaz.
Dostupnost informací přes Internet je témeř neomezená - od těch, které se týkají konkrétního literárního díla nebo autora až po nalezení a zamluvení vhodného ubytování. Podobně rychlost předávání informací je uchvacující. Minulý týden jsem měla schůzku se dvěma básníky, kteří obdrželi Pullitzerovu cenu. Jedna z nich mi řekla, že doslova pár minut poté, co jí byl doručen telegram o tom, že uspěla, volal její přítel, že se tutéž zprávu dozvěděl na Internetu. E-mail také často využívám v jednání s posluchači, současnými i s těmi, kteří již absolvovali a pokračují ve studiu na univerzitách.
Penne Devery, PhD., College of Lake County, Illinois, USA

Nalézám větší počet dokumentů, zejména v angličtině, také ale za cenu větší ztráty času. Možná, že kdybych si (za předpokladu, že bych službu platil sám) koupil za stejnou částku kloudné, dostupné knihy, získal bych tytéž informace. Nevím. My jsme kdysi udělali dost práce na systémech lingvistického zabezpečení práce s  vyhledáváním v textech. To se dnes trochu zanedbává. Určitě by práce na logice vyhledávání Internetu více prospěla. Znamená to ovšem složitější strukturu zadání dotazu ap. Možná, že největší přínos pro mne je ten, že v okamžikou připojení mám před sebou naději na získání čehokoliv. Hlavně věřím tomu, že ve velice krátké době se, vše co říkám, vyřeší a stane skutečností.
PhDr. Zdeněk Jonák, Výzkumný ústav pedagogický Praha

1. Mám o trochu méně času. Je možné se jenom na pět minut podívat na konkrétní informaci na oblíbené WWW stránce a skončit za tři hodiny na opačném konci světa.
2. Ztratil jsem iluze o kvalitě českých telefonních linek, ale na druhou stranu jsem si procvičil vytrvalost při čekání na zobrazení příslušné stránky.
3. Zjistil jsem, že na světě je tolik informací, nevím však, jestli je ještě potřebuji.
4. Zjistil jsem, že při získávání informací se dá zblbnout.
Ing. Pavel Slezák, ADP Projekt

Když se u nás v práci objevil e-mail, kladla jsem si otázku, jakou má vlastně výhodu. Abych předala kolegovi tímto způsobem vzkaz, musím spustit program, napsat text a poslat jej. Bez e-mailu jsem mohla napsat ve Wordperfectu, vytisknout a vložit jej do příslušné schránky na chodbě. Navíc mě odrazoval neosobní charakter sdělení. Brzy jsem zjistila, v čem má e-mail přednosti. Spočívá především v posílání zpráv mimo podnik a do zahraničí. Odpověď lze dostat v krátké době, a to i v případě zemí s posunutým časem. To by nesvedl ani telegram. Oproti faxu má e-mail také výhodu v tom, že jej kromě adresáta nekdo jiný nedostane do ruky, a ve srovnání s telefonem si zprávu přečte třeba vícekrát, než se rozhodne, jak bude reagovat. A konečně mě nemusí trápit ani styl, neboť u e-mailu je bežné přejít neformálně hned k věci.
Mgr. Eva Tomanová, překladatelka, velvyslanectví Kanady

Internet stírá časové rozdíly, což u naší společnosti, která má pobočky po celých Spojených státech, je zvláště vítané. Pomocí e-mailem rezervuji letenky a ubytování, potřebné informace jsou rychle k dispozici. Větší díl práce mohu dělat přímo od stolu. V neposlední řadě si mohu interaktivně a pohodlněji dopisovat s příbuznými, kteří žijí v Evropě.
David Hough, nakladatelství Harcourt Brace, San Diego, California, USA

Můj život se změni ve dvou věcech. Zaprvé trávím podstatně více času u počítače než dříve a zadruhé jsem poznal, že se musím stále nečemu novému učit a zároveň se díky přístupu k Internetu považuji za lépe informovaného člověka.
Dan Reinbold, lékařská fakulta, University of Alberta Hospital, Edmonton, Kanada

Zjistil jsem, že jsem padesát let čekal na vynález Internetu. Díky němu teď můžu dělat svou práci, do které mi nikdo nežvaní.
Ondřej Neff, novinář

Slovo "Internet" jsem poprvé slyšel na podzim 1991 a vzápětí jsem začal využívat první vymoženost - elektronickou poštu. Brzy následovaly další služby, jelikož Fyzikální ústav Akademie věd má přímou vazbu na laboratoř CERN v Ženevě, kde se - jak známo - zrodil systém WWW. To znamená, že jsme většinu novinek, včetně telekonferemcí, měli jako první v republice. V současnosti využívám služeb Internetu prakticky po celou pracovní dobu. Loni jsem tak bez pomocí sektretářky organizoval českých a slovenských fyziků v Ostravě, aniž bych se hnul ze své pracovny. Internet mi velmi pomohl vykonávat rozličné funkce, zejména pak předsedy Rady české televize a předsedy České astronomické společnosti. Došlo to tak daleko, že odmítám jezdit na místa, která dosud nejsou připojena na Internet nebo nezpřístupňují službu "telnet" pro své hosty.
Podotýkám, že mám Internet výhradně jako pracovní nástroj, nikdy mě nanapadlo jen tak brouzdat stránkami WWW nebo jinak zbůhdarma utrácet čas.
RNDr. Jiří Grygar, astronom, Fyzikální ústav AV ČR Praha

P. S. Rádi se dozvíme a zveřejníme Vaše odpovědi.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Anketa: Bez e-mailu ani ránu. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 2 [cit. 2024-04-14]. urn:nbn:cz:ik-10010. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10010

automaticky generované reklamy