Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anketa: Zpráva o využívání Internetu na FF UK

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Anketa: Zpráva o využívání Internetu na FF UK

0 comments
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má již čtvrt roku novou prezentaci v prostředí World Wide Web. Vzhledem k tomu, že do této chvíle přišla ze samotné fakulty a jejích pracovišť jedna jediná reakce, rozhodli jsme se zjistit, jaký vztah mezi Internetem a naší alma mater panuje. A opět jsme se utvrdili v přesvědčení, že možnosti k využívání Internetu jsou na Ústavu informačních studií a knihovnictví zcela nadstandardní. A možná nejen možnosti, ale i zájem studentů.
Nepoučili jsme se a obeslali anketou všechny katedry a ústavy fakulty, s vírou, že se nemine účinkem. Odezva nebyla stoprocentní - což jsme ani neočekávali (bohužel ani padesátiprocentní). Přesto nebo právě proto, je takový výsledek směrodatný - alespoň víme, na čem jsme. Každopádně jsme vděčni všem kdo nám odpověděli.

"K čemu vy a vaši studenti konkrétně využíváte Internet? V případě že ne, můžete uvést proč?"


Na Vaše otázky Vám odpoví naše domovská stránka na serveru ENLIL, která má URL: http://anes235-1.ff.cuni.cz
Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.
Ústav starého Předního východu FF UK


Používám Internet hlavně pro elektronickou poštu. Pokud vím, moji studenti také.
Využití je omezené hlavně v důsledku stížené přístupnosti.
Giorgio Cadorini,
Ústav románských studií


Internetu používám především a) k rychlé mezinárodní a domácí komunikaci
b) k hledání údajů a dat (zvl. bibliografických), ale i celých textů na World Wide Web
Martin Procházka
Ústav anglistiky a amerikanistiky


Všichni členové Ústavu používají elektronickou poštu pro komunikaci s egyptologickými institucemi. Dále využívají informace o kultuře, tisku, dopravě, apod.
Jiřina Růžová
Český egyptologický ústav


Studenti nemají ve Fonetickém ústavu možnost Internet používat. V našich prostorách jsou na Internet připojeny 3 počítače, všechny v pracovnách vyučujících a plně vytíženy prací vyučujících. V učebne je k dispozici studentů počítač, který zatím internetovou kartu nemá.
Co se týče vyučujících, pracují s Internetem minimálně, pro jiné pracovní vytížení a nedostatek času zdlouhavě v Internetu něco hledat. Navíc informace v Internetu získané nelze považovat za spolehlivé. Ve Fonetickém ústavu je Internet využíván při získáváních zcela konkretních, praktických informací a pro přenos softwaru z jednoho pracoviště na druhé.
Jana Mejvaldová
Fonetický ústav


Internet zatím nepoužíváme z důvodu váznoucí komunikace s LVT. Nemáme přidělenou adresu. Ze strany studentů je o Internet velký zájem. Veřím, že se vbrzku napojíme.
V.Zuska
Katedra estetiky


Internetu používáme hlavně v oblasti Českého národního korpusu, byť při tom zjišťujeme mnoho nedostatků, které jsou dány nemocemi začínajícího podniku. K čemu používají studenti Internetu jinak, to mi není známo. Doporučuji jim například bibliografické služby pražských knihoven, ovšem musíte se zeptat jich, a nikoliv mne, k čemu tito dospělí lidé onoho podivuhodného vynálezu používají. Vaši otázku pro případ, že někdo Internet nepoužívá, nepovažuji za vkusnou a obávám se, že pokud vám někdo neodpoví, skrývá se za tím odpověď ráznějšího druhu.
Prof. dr. Oldřich Uličný
Katedra českého jazyka


K Vašemu dotazu o využívání Internetu na naší katedře Vám mohu v současné chvíli sdělit, že Internet používají všichni učitelé katedry logiky rozmanitým způsobem (já asi nejvíce) včetně inzerce katedrálních informací prostřednictvím domovské stránky http://www.cuni.cz/~jirkup/logika Příští rok se přes Internet budeme významně podílet na pořádání světové konference Logic Colloquium ´98, samozřejme Internet je využíván pro vyhledávání odborných publikací a dalších dokumentů pro výzkumnou práci (dobré zkušenosti mám osobně s pgm Alta Vista). Pokud jde o studenty oboru logika, jakmile dostaneme (v těchto dnech) přidělené IP adresy z výpočetního centra bude Internet našim studentům volně přístupný v učebně, kde si sami organisují služby.
Petr Jirků,
katedra logiky

O přípravu se pokusila Kaarolina Jonáková
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Anketa: Zpráva o využívání Internetu na FF UK. Ikaros [online]. 1997, ročník 1, číslo 4 [cit. 2022-11-27]. urn:nbn:cz:ik-10039. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10039

automaticky generované reklamy
registration login password