Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Terminologické otázky dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 10.777 x 4
Jsou nové Apple Mapy skutečně nekvalitní nebo jen nepochopené? 2012, ročník 16, číslo 13 Odhalení 6.319 x 4
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 40.969 x 4
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 20.914 x 4
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 21.309 x 4
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 11.393 x 4
Zápisky ze Soluně 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 9.634 x 4
Archeologický ústav Akademie věd České republiky a povodeň v roce 2002 2003, ročník 7, číslo 6 Český Fénix 7.967 x 4
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.568 x 4
Jaké informace raději (snadněji, rychleji) hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích? 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.918 x 4
Knihovna knihovnické literatury jde s dobou 2013, ročník 17, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 3.503 x 4
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 16.676 x 4
Ex Libris Alma aneb co byste měli vědět o příští generaci knihovních služeb 2011, ročník 15, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 6.409 x 4
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 23.529 x 4
Konference Cultural Heritage on line a DPE Workshop 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.448 x 4
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 11.959 x 4
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 16.465 x 4
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 9.670 x 4
Příběh informačního bezdomovce 2001, ročník 5, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 7.254 x 4
Infografiky všude kolem nás 2012, ročník 16, číslo 13 Informační průmysl 5.835 x 4

Stránky

registration login password