Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Konference Medtel 2013 2014, ročník 18, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 3.488 x 0
Poznámka ke konferenci MedNet 2005 2006, ročník 10, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.319 x 0
Dejte nám náměty a zlepšíte Ikara 2000, ročník 4, číslo 3 Editorial 5.124 x 0
Správa a archivace audiovizuálního materiálu (Bohuš Získal) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 4.711 x 0
Knihovnu roku najdeme v Horní Lidči 2002, ročník 6, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.700 x 0
Facebook versus webová stránka (Filip Vojtášek) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 4.795 x 0
Elektronické dodávání dokumentů v ČR 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 8.041 x 0
Knihovny, vzdělávání a otevřený přístup 2008, ročník 12, číslo 1 Editorial 5.718 x 0
Předvánoční nadílka 2011, ročník 15, číslo 12 Editorial 3.126 x 0
Plzeňský Barcamp 2017 2017, ročník 21, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.037 x 0
Jak si rozumí naše knihovny s informačními technologiemi? 1998, ročník 2, číslo 9 Knihovny v Síti 8.819 x 0
Informace, konkurenceschopnost, inovace - IKI 2009 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.344 x 0
MayoClinic.com (oáza zdraví) 2001, ročník 5, číslo 9 Medicína a informace 6.024 x 0
eIFL Direct pokračuje 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 5.483 x 0
Otevření Integrované knihovny NTK a VŠCHT 2013, ročník 17, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.749 x 0
Úloha univerzit v budoucí informační společnosti - konference RUFIS 2002 2002, ročník 6, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.021 x 0
Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2016 2016, ročník 20, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.790 x 0
Editor animací zdarma, ale ne bez vad 1999, ročník 3, číslo 6 Recenze 8.364 x 0
Od amerického studenta se čeká více než pouhá přítomnost na přednáškách 2000, ročník 4, číslo 8 Odborné vzdělávání 8.009 x 0
Chceme vědět, jak jsme kompetentní? (Zlata Houšková, Jarmila Burgetová) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Profesní růst informačních pracovníků 4.834 x 0

Stránky

registration login password