Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 17.679 x 6
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 19.404 x 6
Léto, volby a INFORUM 2014, ročník 18, číslo 5 Editorial 12.131 x 6
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.621 x 6
Fotografická soutěž připomněla Myslbekův odkaz 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.757 x 6
Kdo se bojí BIS na akademické půdě? 2002, ročník 6, číslo 1 Odborné vzdělávání 9.279 x 6
Pan Brožerfield na redakci nevyzrál 2000, ročník 4, číslo 11 Odhalení 4.588 x 6
Zpráva ze semináře Elektronicky, online, na dosah 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.893 x 6
Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth 2009, ročník 13, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 9.326 x 6
Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií 2001, ročník 5, číslo 8 Rozhovor 13.683 x 6
19. akviziční seminář v Hradci Králové – jen krok k významnému výročí tradičních setkávání 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.744 x 6
Obrázkové mapy: efektní a efektivní prvky webovských stránek 1999, ročník 3, číslo 2 Elektronické publikování 8.885 x 6
U nás najdete vždy něco nového, aneb, realizujeme nové aktivity 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.250 x 6
Použití písmene P při popisu průběhu prázdninové praxe 2005, ročník 9, číslo 13 Ze života knihoven 6.434 x 6
Transkódování informace při komunikaci 1999, ročník 3, číslo 4 Informační věda 7.364 x 6
Aktualizace a údržba české verze zemědělského tezauru AGROVOC 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 9.272 x 6
Modelom riadený vývoj informačných systémov 2019, ročník 23, číslo 3 Výzkumná činnost 1.688 x 6
Experiences with Usenet II 1998, ročník 2, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.814 x 6
V havlíčkobrodské knihovně 2008, ročník 12, číslo 4 Nad webovými stránkami knihoven 7.830 x 6
Knihovny a komunikační strategie MZV 2003, ročník 7, číslo 4 Informační politika 7.470 x 6

Stránky