Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Muzeum a knihovny – mnoho důvodů pro spolupráci!

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Muzeum a knihovny – mnoho důvodů pro spolupráci!

0 comments

Na úvod mi dovolte jednu poněkud osobnější poznámku. Po několikaletém působení na střední škole v Táboře, kde byli mými studenty budoucí knihovníci, jsem nastoupila na pozici muzejního pedagoga do Husitského muzea v Táboře. Těžko tedy přejít z knihovnických projektů do muzejních programů, aniž by se jedna oblast neprolnula do druhé.

Z knihoven do muzea aneb Rožmberský rok 2011

Aktuálně se Husitské muzeum zapojilo do oslav 400. výročí úmrtí posledního z Rožmberků – Petra Voka. V rámci Rožmberského roku připravilo muzeum výstavu Soběslav – město pětilisté růže a mnoho doprovodných programů zahrnující renesanční tance, divadlo s rožmberskou tematikou či lektorské lekce pro školy. Jihočeské knihovny jsme oslovili  s prosbou o spolupráci na organizaci soutěží pro žáky základních a studenty středních škol se zastřešujícím názvem Kdo s koho? Rožmberkové, nebo husité?

Naším záměrem nebylo jen poprosit knihovny, aby o soutěžích informovaly své čtenáře, ale také motivovat žáky a studenty, aby právě v knihovnách hledali podklady ke zpracování soutěžních zadání. Práce s prameny a historická věrnost totiž budou důležitými kritérii hodnocení. Žák či student může své práce odevzdat v jedné, dvou i ve třech vyhlášených kategoriích – literární, výtvarné a fotografické. Nejzazší termín zaslaní soutěžních prací je 31. května 2011.

Oldřich před branami

Výtvarná soutěž je zaměřená na obléhání města Tábora v červnu roku 1420 vojskem Oldřicha II. z Rožmberka. Rožmberkovu porážku popisuje kronika Vavřince z Březové a dokládají ji též dvě listiny z rožmberského archivu. Účastníci soutěže mohou zvolit libovolnou výtvarnou techniku, ale před započetím práce by si měli nastudovat, jak vypadaly dobové zbraně, oděvy, erby či jak tehdy vyhlížel samotný Tábor.

Můj oblíbený Rožmberk

Literární soutěž se soustřeďuje na významné osobnosti rodu Rožmberků. Úkolem žáků je napsat historickou povídku či fiktivní rozhovor, studenti si mohou kromě povídky zvolit přímo historickou práci, kde hlavní postavou bude osobnost z rožmberského rodu, která měla vztah k Táboru nebo k Soběslavi. Deset „nejznámějších“ rožmberských jmen: Vítek z Prčice, Vítek mladší z Blankenberga, Vok I. z Rožmberka, Jindřich I. nejvyšší komorník, Petr I. řečený Udatný, Jindřich III.,  Oldřich II., Perchta z Rožmberka, Vilém z Rožmberka a Petr Vok.

Rožmberská růže

Fotografická soutěž by měla účastníky podnítit ve vyhledávání a následném dokumentování stavebních památek a míst v táborském a soběslavském regionu bezprostředně spjatých s rožmberskou dobou. Cílem této soutěže je originálně vyfotit gotickou, nebo renesanční růži!

Aktuální informace a další podrobnosti k soutěžím zveřejňujeme na webových stránkách www.husitskemuzeum.cz pod záložkou Soutěže. Účastníci soutěží, ale též učitelé a knihovníci zde naleznou též seznam doporučených knih.

Plakát k souteži Oldřich před branami Plakát k soutěži Můj oblíbený Rožmberk Plakát k soutěži Rožmberská růže

Plakáty k soutěžím (doprovodné ilustrace: Honza Smolík)

Z muzea do knihoven aneb Muzea tří zemí a jejich knihovny

I předchozí soutěž, tentokrát zacílená na středoškolské studenty, se týkala knihoven. V srpnu 2010 jsme vyhlásili soutěž Co se skrývá v muzejní knihovně?, čímž byly míněny muzejní knihovny na náměstí M. Husi v Táboře a v Rožmberském domě v Soběslavi. Zadáním bylo vytvořit zajímavou prezentaci táborské či soběslavské muzejní knihovny ve formě letáku, prezentace, slideshow či videa.

Uzávěrka soutěže byla na konci září. Podle očekávání zareagovali studenti oboru Knihovnické a informační systémy a služby z táborské střední školy, kteří během září navštívili naše muzejní knihovny a kontaktovali jejich knihovnice. Mezi zaslanými pracemi byly příspěvky literární, výtvarné, ale i zdařilé prezentace, ve kterých figurovaly záhady všeho druhu a mezi aktéry se objevila i Lara Croft. Během této fáze bylo sice v muzejní knihovně na náměstí Mikuláše z Husi o něco rušněji než obvykle, knihovnice Jindřiška Vacková ale vítala každého s úsměvem.

V polovině října bylo na Husitském muzeu, aby splnilo svůj slib a vzalo studenty, kteří se do soutěže zapojili, na odbornou exkurzi do knihoven dalších dvou zemí. Celý projekt totiž podpořila Společnost tří zemí, a proto v úterý 19. října zamířila dvacetičlenná výprava nejprve do hornorakouského Lince a posléze do dolnobavorského Pasova. V obou případech byla volba navštívené instituce šťastná. Komentovanou galerii z exkurze naleznete na Facebooku.

Muzejní knihovny lineckého muzea

Ředitelka knihovny muzea v Linzi Waltraud Faißner celou výpravu studentů a muzejníků ochotně provedla po všech prostorách knihovny včetně depozitářů. Dokonce se pochlubila několika unikátními knihami – patnáctikilogramovým rukopisným antifonářem (sborníkem liturgických veršů a zpěvů - pozn. redakce) či sbírkami kuchařských receptů, které odborně zpracovává. Z knihovny si tedy účastníci kromě dojmů a odborných informací odvezli i 200 let staré návody na linecké koláče!

Pasovská Státní knihovna

pasovské Státní knihovně se táborští návštěvníci také setkali s milým přijetím. Knihovník Hubert Lang jim ukázal historické prostory jezuitské knihovny i novou budovu, kde jsou v současné době soustředěny studovny. Ochotně odpovídal na všechny zvídavé dotazy. Jen s jeho odpovědí, že vycpaný krokodýl střeží knihy před zloději, si zájemci o knihovnictví nevěděli moc rady.

Kalendář Knihovny tří zemí

Výstupem z exkurze je kalendář, jehož listy si rozebrali jednotliví studenti. Každý inspirován návštěvou linecké a pasovské knihovny zpracoval jeden list a na základě kvality zpracování byli vyhodnoceny nejlepší práce. Galerii výherců se můžete prohlédnout na Facebooku. Kalendáře slouží jako upomínka na projekt pro zainteresované studenty, školy a muzeum. Ke stažení či prohlédnutí je na webových stránkách muzea umístěna také verze ve formátu pdf.

Závěrem

Propojení zaměstnanců Husitského muzea a středoškolských studentů knihovnictví bylo velmi zajímavé a přínosné, a obě skupiny měly během přípravné fáze i v době exkurze možnost mnohem lépe se poznat. Milým překvapením byla také vstřícnost pracovníků muzejní knihovny Oberösterreichische Landesmuseen, zejména vedoucí knihovny Waltraud Faißner, která měla o projekt velký zájem a velmi se věnovala jak studentům, tak kolegyním z táborské a soběslavské muzejní knihovny. Při navázání kontaktu se Staatlichen Bibliothek, kterou nás provedl knihovník Hubert Lang, nám velice pomohla Lenka Horáková z OberhausMuseum Passau.

Fotografie

Před budovou linecké Zemské galerie

Před budovou linecké Zemské galerie

V linecké muzejní knihovně

V linecké muzejní knihovně

Vedoucí knihovny Oberösterreichische Landesmuseen Waltraud Faißner

Vedoucí knihovny Oberösterreichische Landesmuseen Waltraud Faißner

Potěžkejte si, jak těžká je práce muzejního  knihovníka

Potěžkejte si, jak těžká je práce muzejního knihovníka

Krokodýl v pasovské jezuitské knihovně

Krokodýl v pasovské jezuitské knihovně

Náš průvodce v pasovské knihovně, knihovník Hubert  Lang

Náš průvodce v pasovské knihovně, knihovník Hubert Lang

Klára Smolíková, koordinátorka projektu, Hubert  Lang, knihovník pasovské knihovny, Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea a  Zdeněk Žalud, historik Husitského muzea

Klára Smolíková, koordinátorka projektu, Hubert Lang, knihovník pasovské knihovny, Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea a Zdeněk Žalud, historik Husitského muzea

V labyrintu pasovské jezuitské knihovny

V labyrintu pasovské jezuitské knihovny

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SMOLÍKOVÁ, Klára. Muzeum a knihovny – mnoho důvodů pro spolupráci!. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-13610. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13610

automaticky generované reklamy
registration login password