Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Celosvětový summit Internet Society

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Celosvětový summit Internet Society

0 comments
Ve dnech 21. až 24. července se ve švýcarské Ženevě konala 8. výroční konference tvůrců a uživatelů Internetu INET´98 pořádaná organizací Internet Society ISOC. V šestnácti sálech výstavního centra Palexpo proběhlo na desítky přednášek.
Konference byla rozčleněna do osmi tematických sekcí :

1. Nové aplikace: diskutoval trendy v informačním zabezpečení rostoucí populace uživatelů Internetu, lepší vyhledávací nástroje, bezpečnost, identifikaci a zároveň anonymitu komunikujících, komerci..
2. Sociální, právní a regulační politika: uvažoval možnosti adaptace národních a státních právních systémů, lokálních jazyků a institucí na podmínky globalizace společnosti a globálního občanství.
3. Obchod a finance: naděje, očekávání a realita obchodování na Internetu, výhody a varování
4. Vzdělávání: jak může celosvětová síť podpořit všechny stupně vzdělávání, jak může ovlivnit a měnit tradiční systémy výuky.
5. Globalizace a její lokální význam: jaké bariéry stojí v cestě rozšíření sítě do rozvojových zemí, jsou to překážky spíše ekonomické, politické nebo kulturní? Kde jsou skrytá nebezpečí a jaká překvapení může přinést budoucnost. Celosvětové šíření, otevřenost a evoluce Internetu jsou jedním z hlavních poslání pořádající organizace ISOC. Velká pozornost se věnuje zejména rozvojovým zemím. Jejich účast byla zajištěna díky finanční podpoře mezinárodních organizací. Kromě pozvání na konferenci pro ně byla zorganizována pracovní setkání a praktická cvičení s výukou instalací operačních systémů, vyhledávání na Internetu, programování v HTML a podobně.
6. Síťové technologie a inženýrství: fyzická a administrativní infrastruktura Internetu z hlediska zvětšující se poptávky po jeho službách a rostoucího počtu uživatelů, nové podpůrné technologie.
7. Uživatelsky zaměřené problémy: jak mohou samotní uživatelé ovlivnit rychlost a směr rozvoje Internetu svou každodenní činností, píše se nová historie?
8. Zdraví: - novinka mezi tématy - hrozba pandemií a potřeba globální „stráže".

Nebylo v silách jednoho účastníka konference vyslechnout všechny příspěvky na této jedinečné události. Organizátoři připravili bohatou dokumentaci včetně abstrakt, referátů a plných textů přednášek, které jsou volně dostupné i pro nezúčastněné.

Konference měla hladký průběh jistě také díky pověstné švýcarské přesnosti, přestože auditorium čítalo asi 2 000 osob z celého světa (pro zajímavost, Česká republika měla zastoupení asi ve 12 účastnících). V plénu byli přítomni komerční poskytovatelé připojení na Internet, kteří mohli konfrontovat kvalitu svých služeb s názory a zkušenostmi svých klientů na neutrální a netržní půdě. Potěšitelná byla bohatá účast zástupců různých stupňů knihoven a informačních institucí, ať už v publiku či mezi přednášejícími. Potvrdil se tak význam působení profesionálních informačních pracovníků při spoluvytváření charakteru celosvětové sítě Internet.

Příští ročník se uskuteční 22. až 25. června 1999 v San José, California.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MICHÁLKOVÁ, Lenka. Celosvětový summit Internet Society. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 7 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-10263. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10263

automaticky generované reklamy