Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

K životnímu jubileu Jarmily Okrouhlíkové

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

K životnímu jubileu Jarmily Okrouhlíkové

0 comments
Rubrika: 

Významné životní jubileum oslavila v říjnu 2011 ředitelka Knihovny Uměleckoprůmyslového musea PhDr. Jarmila Okrouhlíková. Její profesní kariéra je spojena s knihovnou UPM, kam nastoupila po promoci na Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy v roce 1963. V roce 1971 promovala na dějinách umění na Filozofické fakultě UK a v roce 1984 obhájila titul PhDr. Ředitelkou Knihovny Uměleckoprůmyslového musea se stala v roce 1991.

PhDr. Jarmila Okrouhlíková

PhDr. Jarmila Okrouhlíková

PhDr. Jarmila Okrouhlíková je členkou Ústřední knihovnické rady, aktivní členkou pražské organizace SKIP a členkou výkonného výboru komise knihovníků při AMG ČR. Této komisi předsedala po tři volební období a v pozici předsedkyně tak devět let hájila a zastupovala zájmy muzejních knihovníků na poli muzejním i knihovnickém. Připravila několik zásadních příspěvků k problematice muzejních knihoven. Příspěvky K postavení muzejních knihoven a Jsou muzejní knihovny knihovnami veřejnými zásadně přispěly k ukotvení muzejních knihoven v rámci zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. V současné době se zabývá problematikou muzejních knihoven v rámci Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2014.

Publikuje články o akvizici, je specialistkou na věcné zpracování dokumentů a stála u vzniku oborové brány ART. Je autorkou publikace Sto let Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ke 120. výročí založení Knihovny UPM zpracovala a publikovala její historii. Veřejnosti předložila i svou odbornou práci na sbírce předloh z Knihovny UPM.

Přátelská, otevřená a vlídná povaha Jarmily Okrouhlíkové se projevuje v pracovním prostředí i v soukromí. Obdivuhodné je i její umění spojit náročnou práci a odbornou zájmovou činnost s vlastními zájmy a rodinou. Přejeme pevné zdraví, optimismus, inspiraci a elán k uskutečňování dalších cílů.

Za komisi knihovníků při Asociaci muzeí a galerií České republiky
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
předsedkyně

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
BĚHALOVÁ, Štěpánka. K životnímu jubileu Jarmily Okrouhlíkové. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 12 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-13787. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13787

automaticky generované reklamy
registration login password