Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 20.242 x 4
BASE: Bielefeldský akademický vyhledávač 2014, ročník 18, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 6.973 x 4
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.721 x 4
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 5.292 x 4
Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje 2011, ročník 15, číslo 7 Recenze 8.287 x 4
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 2.623 x 4
Seminář o digitalizaci fotografických a zvukových archiválií 2013, ročník 17, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.466 x 4
Fotografická soutěž připomněla Myslbekův odkaz 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 806 x 4
Současné trendy ve zpřístupňování historických fondů 2003, ročník 7, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.496 x 4
První informační kiosek ve střední Evropě 2001, ročník 5, číslo 11 Informační politika 4.909 x 4
Centrální knihovna lidstva může být kompletní už v roce 2033 2008, ročník 12, číslo 12 Editorial 5.222 x 4
Skrytá pocta Jaroslavu Kuncovi 2015, ročník 19, číslo 13 Odhalení 2.298 x 4
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.744 x 4
Impaktovaná periodika v oboru psychologie 2012, ročník 16, číslo 6 Informační věda 6.814 x 4
Svět se zbláznil??? 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.250 x 4
Rozvoj čtenářských dovedností 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.315 x 4
Průmyslové vlastnictví a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze 2010, ročník 14, číslo 3 Odborné vzdělávání 6.934 x 4
Reflektuje teorie informace a komunikace dostatečně na zvýšený zájem společenských věd o semiotické a komunikační aspekty života 1999, ročník 3, číslo 3 Informační věda 10.453 x 4
Rady Dr. Papiňáka 2001, ročník 5, číslo 13 Kyberfeministické okénko 5.631 x 4
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 33.835 x 4

Stránky

registration login password