Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.309 x 5
Informační specialista nebo knihovník? 2000, ročník 4, číslo 2 Odborné vzdělávání 8.798 x 5
Patentové databáze jakožto zdroje informací o technických řešeních 2014, ročník 18, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 7.253 x 5
Na světě není databáze, která by obsahovala všechno… (Jaroslav Horký, Medistyl) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing Information Tools I. 6.414 x 5
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 24.403 x 5
Křišťálová Lupa 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.456 x 5
Domácí automatizované knihovnické systémy v roce 1999 1999, ročník 3, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 7.509 x 5
Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů (Jan Pokorný) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 4.679 x 5
Virtualita prostoru a prostor ve virtualitě 2009, ročník 13, číslo 4 Editorial 6.488 x 5
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 34.144 x 5
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 19.029 x 5
Dvanáct knih, které změnily svět 2011, ročník 15, číslo 5 Recenze 6.885 x 5
Diskuse o informační společnosti na půdě Vysoké školy ekonomické 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.749 x 4
Webové a mobilní aplikace se podruhé utkají v soutěži Společně otevíráme data 2014, ročník 18, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 2.907 x 4
Studijní zájezd do nizozemských knihoven 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 9.364 x 4
Andrew Lass v Centru pro teoretická studia: Teorie polovzdělanosti v době digitální třenice 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.545 x 4
Kvalitní studie k problémům dlouhodobé archivace digitálních dokumentů 2011, ročník 15, číslo 4 Recenze 8.811 x 4
Konference Cultural Heritage on line a DPE Workshop 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.460 x 4
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 86.493 x 4
INFORUM 2000 - Workshop "Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán" 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.591 x 4

Stránky

registration login password