Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Velislavova bible by se měla dočkat své digitální kopie 2003, ročník 7, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.441 x 4
Random House a Penguin Group se spojili do Penguin Random House 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.417 x 4
Vyhledávací služba Google začala indexovat soubory PDF 2001, ročník 5, číslo 3 Elektronické publikování 8.479 x 4
Klíčové iniciativy Open Access – „3B“ 2007, ročník 11, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 8.906 x 4
Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační politika 15.614 x 4
Báze ANL+ a odborné rešeršní požadavky knihovníků a veřejnosti z oblasti hudební vědy 2011, ročník 15, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 6.280 x 4
Digitalizace, elektronizace a virtualizace 2001, ročník 5, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 7.085 x 4
Evropské katalogy datových zdrojů pro životní prostředí 2002, ročník 6, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 8.719 x 4
Práce s pamětí v knihovnách 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 7.361 x 4
Impaktované časopisy v etice a medicínské etice 2013, ročník 17, číslo 6 Informační věda 7.872 x 4
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 2.757 x 4
Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy 2006, ročník 10, číslo 4 Informační gramotnost 15.344 x 4
Studentská minikonference o počítačových hrách (2017) 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.029 x 4
Legislativní úpravy přístupnosti a metodiky tvorby přístupných webových dokumentů 2006, ročník 10, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 9.828 x 4
Knihovny a knihovnictví v českých zemích v letech 1938 – 1945 - 4. část 2016, ročník 20, číslo 4 Výzkumná činnost 2.909 x 4
Mezinárodní konference se zabývala otázkou, zda archivovat web komplexně, nebo výběrově 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 26.034 x 4
Hermeneutika : nové přístupy v teorii a praxi informační vědy 2008, ročník 12, číslo 5 Informační věda 11.009 x 4
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 12.010 x 4
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 12.480 x 4
Jazyková poradna na internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 28.133 x 4

Stránky