Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu

0 comments
REGO je faktografická databáze s životopisnými údaji moravských osobností kultury a umění. Byla vytvořena týmem pracovníků Státní vědecké knihovny v Olomouci. Po experimentálním období na podzim roku 1988 byla v březnu 1989 zahájena systematická práce na budování této báze v sytému CDS/ISIS. Původně byl sledovaný region vymezen hranicemi bývalého Severomoravského kraje, ale již od března 1990 se záběr rozšiřuje na celou oblast Moravy a Slezska a ke spolupráci je přizvána Státní vědecká knihovna v Brně, nyní Moravská zemská knihovna.

Do databáze jsou zařazovány osobnosti, které se významněji zapsaly do kulturního a uměleckého dění na Moravě, i ty, které se k regionu vážou pouze místem narození či úmrtí, zatímco svou činnost vyvíjely jinde. Nijak není vymezeno zařazení osobnosti podle doby, kdy žila. Objevují se zde tedy jména patřící historii, stejně jako jména osob teprve začínajících svou profesionální dráhu. Zdrojem údajů pro REGO jsou hlavně různé biografické slovníky a encyklopedie, a to jak všeobecně, tak oborově zaměřené. Jsou sledovány osobní údaje jako data a místa narození a úmrtí, vzdělání, profesionální zaměření, obor působnosti vyjádřený znakem MDT, instituce působení, místa působení, členství v organizacích a další. V poznámce jsou pak volně formulovány důležité biografické údaje, které nelze začlenit do žádného jiného pole, jako jsou např. vztahy k dalším osobám, významné zahraniční stáže a studijní pobyty, umělecké zaměření apod. Prameny uvedené v poli literatura odkazují na zdroje, kde lze získat další informace, protože cílem REGA není suplovat hesla slovníků či encyklopedií. Snadné vyhledávání umožňuje uložená data třídit podle různých hledisek a využívat je pro další záměry. Tak například můžeme zhotovit rešerši, jejímž zadáním bude vyhledat hudebníky, kteří mají v určitém roce významné výročí a mají nějakou vazbu na Brno. SVK Olomouc používá zkrácený výstup jako podklad pro přílohu do svého čtvrtletníku Knihovní obzor. Také publikace Kalendárium osobností Moravy pro období 1996-2000, která zachycuje významná výročí narození či úmrtí moravských osobností, vznikla na základě výstupu z této biografické báze. REGO lze dále využívat pro plánování výstavní či ediční činnosti nebo jako zdroj informací pro návštěvníky knihovny.

Letos v březnu REGO "slaví" již desáté výročí svého vzniku, a protože právě probíhá druhý ročník kampaně Březen - měsíc internetu, jejímž cílem je zvýšení zájmu a informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech českého internetu prostřednictvím různých aktivit, rozhodla se SVK v Olomouci, že nastala ta pravá chvíle pro vystavení výsledků desetileté práce na www stránkách knihovny. Záměrem je prezentovat formou kalendária zkrácené záznamy osob, které se narodily v aktuálním měsíci. REGO má v současné době téměř 8000 záznamů, takže prostým zprůměrováním dojdeme ke zjištění, že každý měsíc se na www stránkách Státní vědecké knihovny v Olomouci objeví 600 až 700 osobností, které se narodily v příslušném měsíci. Snad si tato stránka najde své uživatele a neztratí se v oceánu informací, dostupných internetovými cestami.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SMÉKALOVÁ, Naďa. SVK v Olomouci zpřístupnila databázi moravských osobností na Internetu. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 4 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-10322. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10322

automaticky generované reklamy