Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

E-learningové kurzy katalogizace: novinky 2009

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

E-learningové kurzy katalogizace: novinky 2009

0 comments
Anglicky
English title: 
E-learning courses on cataloguing: news 2009
English abstract: 
<p>Information about e-learning courses on cataloguing newly released in 2009.</p>

Od 1. dubna 2009 jsou pro knihovnickou veřejnost na adrese http://dlk.cuni.cz/ zpřístupněny další dva e-learningové kurzy; tentokrát se jedná o kurzy pro pokročilejší katalogizátory, věnované jmenné katalogizaci tištěných monografií na úplné úrovni. V únoru 2009 byly vyhlášeny základní kurzy katalogizace pokračujících zdrojů, současná nabídka kurzů tedy zahrnuje:

 • Kurz 1A: Tištené monografie 1 (MARC 21). Základní kurz katalogizace ve formátu MARC21
 • Kurz 1B: Tištěné monografie 1 (UNIMARC). Základní kurz katalogizace ve formátu UNIMARC
 • Kurz 2A: Pokračující zdroje 1 (MARC 21). Základní kurz katalogizace pokračujících zdrojů v MARC 21
 • Kurz 2B: Pokračující zdroje 1 (UNIMARC). Základní kurz katalogizace pokračujících zdrojů v UNIMARC
 • Kurz 3A: Tištené monografie 2 (MARC 21). Jmenná katalogizace tištěných monografií - úplná úroveň - v MARC 21
 • Kurz 3B: Tištené monografie 2 (UNIMARC). Jmenná katalogizace tištěných monografií - úplná úroveň - v UNIMARC

Jedná se opět o kurzy bezplatné, zápis není časově omezen a zájemci se mohou podle svých časových možností sami rozhodnout, kdy začnou studovat. Všichni zájemci o vstup do kurzu se musejí zaregistrovat, dále však mohou využívat kurz různě. Možnosti studia jsou následující:

 1. Kurz určený pro samostudium

  a) ukončený osvědčením NK ČR o absolvování kurzu
  Účastník prochází celým kurzem, vyplňuje povinné testy a plní zadané úkoly. Testy jsou vyhodnocovány automaticky, úkoly kontroluje a boduje učitel. Testy i úkoly je možné opakovat (úkoly maximálně třikrát). Úkoly a testy by měly být účastníkem vypracovány během šesti měsíců.

  b) bez osvědčení
  Účastník prochází celým kurzem nebo jeho částmi podle vlastního zájmu a potřeb; má-li zájem, vyplňuje libovolné testy. Tato možnost je vhodná pro katalogizátory, kteří si potřebují osvěžit znalosti, nebo chtějí podrobně studovat jen určité kapitoly.

 2. Pomocný materiál při prezenčním studiu

  Všechny materiály mohou sloužit jako pomocné materiály při školeních v knihovnách. (Pokud by školitelé požadovali i plnění úkolů, úkoly se neodevzdávají způsobem popsaným v kurzech, ale přímo e-mailem či osobně školiteli, který vede místní kurz.)

K zahájení e-learningové výuky katalogizace před dvěmi lety vedlo školitele v Národní knihovně ČR hned několik důvodů. V první řadě fakt, že zájem o kurzy katalogizace již několik let převyšoval nabídku, dále hrál svou roli zvýšený důraz na standardizaci katalogizace v knihovnách, které vstupují do spolupráce se Souborným katalogem ČR či do dalších kooperativních projektů. Naštěstí se nepotvrdily pochybnosti o tom, jak knihovníci e-learning přijmou; zájem o kurzy příjemně překvapil a stále trvá. A proč se zajímat i o e-learningový kurz pro pokročilé? Mohlo by se zdát, že katalogizace nad úroveň minimálního záznamu je zvláště v menších knihovnách luxusem; Souborný katalog ČR některým knihovnám povoluje katalogizovat dokonce na subminimální úrovni. Ale při podrobnějším prozkoumání obsahu kurzu (viz níže) bude zřejmé, že některým složitějším postupům (například při katalogizaci souborů děl) se ani katalogizátoři těchto knihoven nevyhnou a bylo by krátkozrakou volbou řešit je po svém. Výklad složitějších situací katalogizace pomůže rovněž objasnit údaje, které se vyskytují v záznamech přebíraných z katalogů větších knihoven.

Přehled kapitol kurzu 3A (v kurzu 3B se obsah liší jen v označení polí):


1 Úvod
1.1 Co je obsahem tohoto kurzu
2 Kódované údaje a čísla
2.1 Kódované údaje (doplnění pole 008)
2.2 Kódované údaje (pole 041 a 007)
3 Popisné údaje
3.1 Oblasti údajů o vydání a nakladatelských údajů
3.2 Oblast údajů fyzického popisu
3.3 Oblast údajů poznámky
4. Doplnění selekčních údajů
4.1 Kódy rolí
4.2 Vedlejší záhlaví jméno/název
4.3 Vedlejší záhlaví – propojovací pole
4.4 Edice
5. Unifikované názvy
5.1 Úvod
5.2 Názvy originálu
5.3 Zákony
5.4 Posvátné knihy
5.5 Výběr pole
5.6 Zápis do podpolí

Pro nově otevřené kurzy bylo opět zvoleno prostředí Moodle, které se již osvědčilo při provozu základního kurzu (základní informace o prostředí kurzu a klíč umožňující vstup do kurzů viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_prihlaseni_kurz.htm).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LICHTENBERGOVÁ, Edita. E-learningové kurzy katalogizace: novinky 2009. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 4 [cit. 2024-04-21]. urn:nbn:cz:ik-13071. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13071

automaticky generované reklamy