Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Návštěva knihovny Ministerstva financí

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Návštěva knihovny Ministerstva financí

0 comments
Poznámka redakce: Následující text je zprávou z exkurze do Odborné knihovny Ministerstva financí organizované pražskou organizací SKIP. Exkurze se uskutečnila 29. 6. 2009.

Málokdo tuší - když s respektem prochází nebo projíždí Letenskou ulicí na Malé Straně kolem budovy Ministerstva financí (vždyť koho z nás se jeho činnost nedotýká) - že za neoklasicistní budovou navrženou Františkem Roithem, autorem Městské knihovny na Mariánském náměstí, a postavenou v letech 1927-1934 se skrývá historická budova kláštera původně bosých karmelitánek a později anglických panen. Historie tohoto místa však sahá ještě do vzdálenější minulosti – původně zde stával biskupský a později arcibiskupský dvůr, který byl sídlem tak významných osobností, jako byli Jan z Dražic, Arnošt z Pardubic a Jan Očko z Vlašimi. Po založení Karlovy univerzity se zde konaly první promoce. Roku 1410 nechal na tomto místě arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka veřejně spálit Viklefovy knihy. Husité se mu pomstili vypálením a úplným zničením dvora. Až v roce 1673 zde byl vystavěn klášter pro bosé karmelitánky, které jej musely opustit po jeho zrušení Josefem II. v roce 1782. Později budovu získaly anglické panny, které ji v průběhu 19. století postupně přestavovaly a rozšiřovaly. Ministerstvo financí odkoupilo konvent v roce 1921 a nechalo zde později vystavět již dříve zmíněný nový objekt do Letenské ulice.

Knihovna Ministerstva financí sídlí v prvním patře historické budovy bývalého konventu. Pro knihovníky to znamená, že mají své pracovny v bývalých celách řádových sester a že se knihovna táhne v dlouhých chodbách obíhající dřívější rajský dvůr. Toto uspořádání po pracovnících knihovny vyžaduje, aby důmyslně a v maximálně možné míře využívali každý prostor. Odměnou jsou jim zajímavé výhledy – na kostel sv. Josefa a do jeho presbytáře i do Vojanových sadů.

V knihovně nás přivítala její vedoucí Mgr. Alena Sahánková a seznámila nás s historií knihovny i její současností; řadu dalších užitečných informací nám poskytli Věra Šťastná a Mgr. Jiří Benda. Je třeba jim všem poděkovat za velmi příjemné přijetí a za snahu ukázat a sdělit nám o svém pracovišti co nejvíce.

Knihovna Ministerstva financí slouží i veřejnosti. Nejčastějšími návštěvníky jsou pracovníci státní správy a studenti - pro ně je knihovna otevřena v pondělí a ve středu. Ve studovně jsou například čtenářům k dispozici tak unikátní informace, jako jsou státní rozpočty a státní závěrečné účty.

Hlavním posláním knihovny je však uspokojovat potřeby zaměstnanců ministerstva, kteří tvoří 60 % jejích uživatelů. Tomu je podřízen režim knihovny, který z důvodu ochrany dat na Ministerstvu financí neumožňuje běžný vzdálený přístup k informačním zdrojům knihovny. O to více informací se nachází na intranetu knihovny, který umožňuje snadný přístup k informacím i těm pracovníkům, kteří pracují v jiných budovách patřících ministerstvu.

Katalog knihovny je v současné době zakonzervován v důsledku přechodu na vyšší verzi softwaru KpWin. Záměrem pracovníků knihovny je vytvořit v budoucnosti zónu nezávislou na ministerstvu, a tím rozšířit přístup k informacím pro vnější uživatele. Pracovníci knihovny vedou dokumentaci státních financí, zpřístupňují rozsáhlou databázi článků z tisku včetně přepisů rozhovorů pro televizi a rozhlas, zpracovávají monitoring zpráv o ministerstvu a rešerše pro jeho zaměstnance a zajišťují pro ně zpracování překladů. Nezanedbatelná je i publikační činnost knihovny, jejíž výsledky jsou zpřístupněny na webových stránkách knihovny.

Vedoucí knihovny A. Sahánková při výkladu v čítárně

Vedoucí knihovny A. Sahánková při výkladu v čítárně

Vedoucí knihovny A. Sahánková při výkladu v čítárně

Vedoucí knihovny A. Sahánková při výkladu v čítárně

A. Sahánková při výkladu ve skladišti

A. Sahánková při výkladu ve skladišti

J. Benda seznamuje přítomné s databázemi knihovny

J. Benda seznamuje přítomné s databázemi knihovny

Členité prostory knihovny skýtají mnohá překvapení

Členité prostory knihovny skýtají mnohá překvapení

Knihy jsou všude, kde je místečko

Knihy jsou všude, kde je místečko

Skladištní zákoutí

Skladištní zákoutí

Výměna zkušeností  nad domácími koláči

Výměna zkušeností nad domácími koláči

Výměna zkušeností nad kávou

Výměna zkušeností nad kávou

Z publikační činnosti knihovny

Z publikační činnosti knihovny

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Historie se zračí v interiéru i exteriéru

Výhled na Pražský hrad

Výhled na Pražský hrad

Autorkami fotografií jsou Hana Nová a Marie Černohorská.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SLEZÁKOVÁ, Helena. Návštěva knihovny Ministerstva financí. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 8 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-13220. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13220

automaticky generované reklamy