Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nakladatelské archivy : e-prints v medicíně II.

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Nakladatelské archivy : e-prints v medicíně II.

0 comments

V minulém roce jsme se ve třetím pokračování tohoto sloupku věnovali tzv. e-printům v medicíně, především pak volně přístupným archivům jako je Biomed Central či PubMed Central. Přestože problematika zpřístupňování plných textů zdarma vyvolala v odborných lékařských kruzích poměrně vášnivou diskusi, v praxi není ani po dalším roce, který uplynul od původního návrhu Harolda Varmuse, zřejmé, zda medicínské "open archives" budou následovat příkladů z jiných, především přírodovědných a technických oborů. Na rozdíl od nich se nakladatelské archivy neustále rozrůstají a zkvalitňují své služby, samozřejmě z větší části placené. A protože tyto archivy zůstávají jedním z nejdůležitějších zdrojů odborných informací v elektronické podobě, budeme se v tomto sloupku věnovat archivům čtyř nakladatelů, kteří patří v oblasti medicíny mezi největší: ScienceDirect (Elsevier Science), SpringerLINK (Springer), IDEAL (Academic Press, Harcourt Health Sciences) a Synergy (Blackwell, Munksgaard).
Všechny tyto archivy tvoří samostatné služby oddělené od služeb, které poskytují nakladatelé v rámci svých webových prezentací. Mají řadu společných rysů, především uživatelsky přívětivé rozhraní na velmi dobré grafické úrovni, zpřístupnění některých částí zdarma (např. obsahy časopisů, možnost vyhledávání v bibliografických údajích), možnost personalizace (nastavení oblíbených časopisů, upozorňování e-mailem na novinky z vybrané oblasti aj.) a neustále rostoucí počet propojení s externími informačními zdroji. Podívejme se nyní podrobněji na to, jaký komfort jednotlivé služby uživateli nabízejí.

IDEAL

Pod hlavičkou IDEAL se skrývají plné texty časopisů nakladatelství Academic Press a Harcourt Health Sciences (seskupení utvořené spojením vydavatelů Churchill Livingstone, W.B. Saunders, Mosby a Bailliere Tindall). V důsledku akvizice Academic Press skupinou Reed Elsevier však v průběhu roku 2002 dojde k integraci kolekce tohoto nakladatelství do ScienceDirect. V současnosti je k dispozici celkem 354 titulů, z toho 188 patří do biomedicínských oborů. Pro přístup k službám poskytovaným zdarma není nutné se registrovat, avšak registrace je zdarma a umožňuje uživateli vytvořit si svůj profil. Součástí profilu je informace o právě přístupných titulech v závislosti na příslušnosti uživatele k jednomu z 2000 institucí či konsorcií ("neplatiči" mají přístup k jednotlivým číslům vybraným pro dané období jako "vzorová") a objednání pravidelných e-mailových upozornění na novinky ve vybrané oblasti.
K obsahům a abstraktům jednotlivých titulů se lze dostat prostřednictvím seznamů časopisů, tříděných podle abecedy, tematicky nebo podle vydavatele. Jednotlivé články pak můžeme vyhledávat prostřednictvím relativně jednoduchého formuláře. Vyhledávání má pouze jednu úroveň, která nabízí omezení dotazu na jednotlivé časopisy či na části záznamu, kromě toho lze místo v IDEALu vyhledávat v PubMedu. U některých abstraktů jsou uvedeny odkazy na odpovídající záznam v PubMed/Medline či odkazy na vyhledání podobných článků, případně článků stejného autora v Medline nebo v IDEALu. Zde končí bezplatný přístup, dále už systém pustí jen platícího uživatele.
Články jsou v PDF formátu, ty novější jsou však doplněny o html podobu citované literatury, která umožňuje provázání např. s Medline či v rámci iniciativy CrossRef s články umístěnými na serverech jiných nakladatelů. Dále si lze také zobrazit seznam prací, které naopak vybraný článek citovaly.

ScienceDirect

ScienceDirect patří mezi služby nakladatelství Elsevier Science a řada institucí v České republice k ní má přístup v rámci konsorcia STK/Suweco. Tato služba je jako jediná ze zmiňovaných čtyř plně placená, obsahy a abstrakty časopisů je možné zdarma prohlížet v rámci prezentace Elsevieru. Co se týče počtu titulů, je ScienceDirect s více než 1000 časopisy na prvním místě, a rozsahem služeb patří rovněž mezi nejlepší.
Autenticita uživatele probíhá buď prostřednictvím hesla, nebo pomocí automatického rozpoznávání IP adresy, v rámci institucionálního přístupu si však jednotlivci mohou vytvořit své osobní uživatelské konto chráněné heslem a v jeho rámci vybírat oblíbené časopisy či se nechávat pravidelně informovat o nových přírůstcích, ale také uchovávat rešeršní dotazy. K článkům opět můžeme přistupovat dvojím způsobem, buď prostřednictvím seznamu časopisů, nebo pomocí vyhledávání. Seznam je tříděn abecedně, oborově nebo podle vydavatele. Vyhledávání má dvě úrovně - základní, která uživatele k sestavení dotazu navádí pomocí seznamů a výběrů, a pokročilou, kde se do vyhledávacího okénka zapisuje přímo kompletní rešeršní dotaz, což samozřejmě vyžaduje znalost operátorů a kódů polí. Zdrojem pro vyhledávání jsou jednak samotné časopisy, jednak bibliografické databáze z produkce Elsevieru (např. Embase, Biobase), které si však uživatel musí předplatit zvlášť. Pro ty, kteří mají předplaceny pouze časopisy, je k dispozici alespoň databáze Medline. Kromě toho nabízí ScienceDirect vyhledávání pomocí rešeršního nástroje Scirus.
U starších článků (retrospektiva se liší titul od titulu) je k dispozici html abstrakt a plný text je v PDF formátu. Novější články jsou přístupné jak v PDF, tak v html podobě a navíc si lze zobrazit tzv. SummaryPlus, což je abstrakt rozšířený o osnovu článku (outline), tabulky, obrázky a seznam citované literatury. Citace jsou obohaceny o odkazy na abstrakt daného článku z některé bibliografické databáze, který lze získat bez ohledu na předplatné, případně plný text, stejně jako u předchozí služby v rámci CrossRef. Můžeme také zjistit, kteří autoři tuto práci citovali, objednat si automatické upozorňování, jestliže se v databázi objeví další citující dokument, případně uložit bibliografický záznam ve formátu vhodném pro některou z osobních bibliografických databází.

SpringerLINK

Také SpringerLINK není v českých zemích díky národní licenci službou neznámou. Lze říci, že ze všech zmiňovaných služeb nabízí uživateli nejméně komfortu, a to co se týká jak grafického rozhraní a navigace, tak i rozsahu služeb a míry využití možností, které webové prostředí nabízí. K dispozici je celkem 491 časopisů (180 biomedicínských).
Uživatel nemá možnost vytvořit si osobní profil, pouze si může objednat informování o nových číslech vybraných časopisů či nových článcích publikovaných přednostně online (tzv. Online First). Do úrovně obsahů a abstraktů může vstupovat kdokoliv, dále už jen předplatitelé tištěných verzí či členové konsorcií.
Časopisy jsou rozděleny tematicky do "knihoven", lze si však zobrazit i kompletní abecední seznam. Vyhledávání má několik úrovní, ale hned na úvod je nutno podotknout, že v případě LINKu to není přílišná výhoda. Nejjednodušší (Easy Search) spočívá v prohledávání abstraktů a citací a umožňuje uživateli vybrat si ze základních logických operátorů. Expertní vyhledávání je dále rozděleno na čtyři části. Expert Search Bibliographic prohledává, jak název napovídá, bibliografické údaje. Lze si vybrat ze seznamu polí, která se mají prohledávat, a operátory pro spojení jednotlivých částí dotazu. Totéž nabízí Expert Search Fulltext s plnými texty, dotazy vytvořené v těchto dvou modulech pak lze podle nápovědy přenést do Expert Command Line Search - vyhledávání pomocí příkazového řádku, v praxi však toto propojení nefunguje a pro běžného uživatele je nevyužitelné. Čtvrtou možností je Expert Search DOI, což není nic jiného, než vyhledávání článků podle jejich DOI (Digital Object Identifier). Většina článků je přístupná pouze ve formě PDF a ty, které mají i html verzi, neobsahují žádné externí odkazy (např. na abstrakty nebo plné texty citované literatury), ani odkazy v rámci LINKu.

Synergy

Poslední službou, o které se dnes zmíním, je Synergy, archiv časopisů nakladatelství Blackwell a Munksgaard. Synergy prodělala v poslední době radikální úpravu designu a rozsahu služeb, takže z původně relativně jednoduchého rozhraní se stalo rozhraní sofistikované. Zahrnuje celkem 373 časopisů, převážně biomedicínských.
Každý návštěvník, ať "platič" či "neplatič", se může registrovat a vytvořit si svůj profil, který zahrnuje obvyklé služby - seznamy oblíbených časopisů, e-mailová upozornění, přehled předplacených titulů, případně přehled jednotlivých zakoupených článků.
Bezplatně můžeme opět prohlížet časopisy do úrovně abstraktů a vyhledávat v celé databázi. Jednotlivé tituly jsou seskupeny tematicky nebo abecedně bez ohledu na vydavatele. Formulář pro nejjednodušší vyhledávání ve všech časopisech je přístupný z úvodní stránky spolu s formulářem pro rychlý skok na vybranou citaci zadáním názvu časopisu, ročníku, čísla a první strany. Uživatel má k dispozici ještě další dva způsoby vyhledávání: jednoduché s výběrem jednotlivých titulů či tematických skupin a pokročilé s volbou polí a operátorů. Každý dotaz je možné postupně modifikovat nebo uložit pro další použití.
Všechny články mají html i PDF verzi (retrospektiva však sahá většinou pouze do roku 1999). U každého článku je možnost dalšího vyhledávání prací jednotlivých autorů nebo podle klíčových slov v rámci Synergy a nebo v PubMed/Medline. Funguje také propojení s Medline a plnými texty jiných vydavatelů prostřednictvím citované literatury.


Jak je vidět, zejména vzhledem k objemu přístupné literatury jsou nakladatelské archivy pro medicínu zatím zdrojem číslo jedna. Pokud tedy nedojde k zásadnímu převratu v procesu publikování lékařských odborných informací v elektronické podobě (a nejen v procesu publikování, ale i např. v hodnocení vědecké činnosti), budou muset uživatelé ještě nějaký čas sahat do peněženky.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Nakladatelské archivy : e-prints v medicíně II.. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 3 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-10884. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10884

automaticky generované reklamy