Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Městská knihovna v Praze - jak jsme na tom v "poločase" aneb Malý pohled za oponu...

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Městská knihovna v Praze - jak jsme na tom v "poločase" aneb Malý pohled za oponu...

0 comments

Nebudu se vracet k úplným počátkům úvah o tom zda, které a jak si výročí z historie Městské knihovny v Praze připomenout. Postavme se společně na pomyslnou startovní čáru práce přípravného výboru kampaně ke 111. výročí MKP a pojďme se společně podívat na některé momenty a postřehy. Již nyní, několik dnů po oficiálním zahájení kampaně, máme možná zkušenosti, které se Vám mohou hodit nebo Vás mohou zajímat.

Bylo nezbytné shodnout se na tom, co má kampaň přinést, co se má změnit, koho chceme oslovit... Hledání odpovědí na otázky PROČ? - PRO KOHO? - JAKÝMI PROSTŘEDKY? se nám v počátcích naší práce někdy zdálo jako zdlouhavé a ubírající čas. "Vždyť to je přece jasné a pojďme už něco dělat, je to za chvíli…", znělo někdy nahlas, někdy polohlasem, někdy zůstávalo nevysloveno. Prošli jsme touto diskusí, shodli jsme se a dnes již nikdo nepochybuje, že to byl dobře investovaný čas. Od počátku bylo naším cílem zapojit do všeho, co se bude v knihovně i mimo ní v souvislosti s výročím dít, co nejvíce pracovníků knihovny. Shodli jsme se na faktu, že celá kampaň má mít jednotnou výtvarnou tvář. Shodli jsme se na tom, že některé akce a aktivity budou směřovány na vlastní pracovníky knihovny, některé budou určeny stávajícím čtenářům a návštěvníkům, jinými budeme chtít oslovit a zaujmout ty dosud pouze potenciální, něco o sobě budeme sdělovat odborné veřejnosti, zřizovateli.

Co se tedy již stalo a co dnes tedy víme nového?

Polepení bibliobusu logem knihovny a motem celé kampaně "Již 111 let Vám nabízíme informační a kulturní bohatství světa." je dlouhodobě užívanou mobilní reklamou působící nejen na pravidelných zastávkách, ale kdykoliv a kdekoliv při cestách po celé Praze.

Instalace bibliobusu na veletrhu Svět knihy ve dnech 9. a 10. května t.r. se stala první a velmi "viditelnou" zprávou o tom, že se v MKP letos něco děje. Byla to pro nás úžasná příležitost komunikovat mimo stálé knihovny s našimi čtenáři i s nečtenáři.

Zasláním anketních lístků s otázkou "Co pro mne znamená knihovna?" nemalému počtu významných osobností z oblastí politiky, vědy a kultury jsme o sobě "dali vědět". S anketou se setkali i čtenáři v síti našich knihoven, účastnili se jí i sami knihovníci. Stala se velmi cennou zpětnou vazbou. S výběrem odpovědí se zájemci setkají v tištěné podobě, na www stránkách i na chystaném CD-ROM.

Tisková konference konaná 20. června 2002 předcházela oficiálnímu zahájení kampaně a byla připravována jako počátek další etapy spolupráce se zástupci médií. Čas ukáže, zda se to podaří...

Vydání informační brožury o Městské knihovně v Praze se stalo také významným důkazem toho, že i dnes má vydání tištěné publikace tohoto typu svůj význam a možnosti uplatnění. 24. června 2002 se uskutečnil Slavností večer pro pracovníky MKP, kterého se zúčastnili i oficiální hosté - představitelé zřizovatele, osobnosti z kruhů odborné veřejnosti a další hosté. V programu večera se na pódiu Velkého sálu v Ústřední knihovně MKP vystřídali mj.:

 • první ředitel MKP a básník Antonín Sova zastoupený svojí básní přednesenou Alfredem Strejčkem;
 • pan Stránský jako představitel spisovatelů odpovídal na naši anketní otázku;


 • radní dr. Igor Němec, který poděkoval dosavadní ředitelce paní Mgr. Anně Bimkové za její práci v knihovně a oficiálně uvedl do funkce ředitele MKP pana dr. Tomáše Řeháka;


  Poděkování všech přítomných dosavadní paní ředitelce Mgr. Bimkové bylo spontánní a zájem o slova, přednesená nastupujícím ředitelem, opravdový.

  Další část večera byla vyhrazena pásmu Modlitby a meditace o lásce a naději ve skvělém přednesu a s hudebním doprovodem paní Jitky Molavcové a pana Alfreda Strejčka.

  Celý večer s profesionální jistotou, noblesou i vtipem moderovala hlavní knihovnice ÚK MKP paní Mgr. Jaroslava Štěrbová.

  Závěr večera byl výbornou příležitostí k setkání kolegů, kteří mají společného mnohem víc než své pracovní úkoly. Večer nám jasně ukázal, jak je důležité, potřebné a příjemné být spolu, vnímat věci stejně, oceňovat stejné hodnoty. "Zisk" pro organizaci se tady neměří penězi ani jinými statistikou sledovanými údaji, ale troufám si tvrdit, že je ohromný.

  Příprava putovní výstavy, která bude instalována v několika knihovnách naší sítě je velmi náročná, ale stala se mj. příležitostí k novému pohledu na některé archivní materiály dokumentující historii knihovny i ke znovuobjevení některých materiálů zapomenutých. Tužky s logem a nápisem používané jako drobný propagační předmět po dobu kampaně do knihovny a ke knihovně patří.

  Zveřejněna byla webová stránka http://111.mlp.cz na které se budou postupně objevovat další texty, dokumenty a materiály. Zatím v prostředí internetu nabízí možnost se seznámit se 11+1 dobrým důvodem, proč být čtenářem MKP a s textem výše zmíněné brožury.

  Celá kampaň vyvrcholí dalším společenským večerem. Na tomto večeru pokřtíme CD-ROM vydaný při příležitosti 111. výročí MKP. Co bude obsahovat je zmíněno v tomto čísle Ikara v článku J. Schwarze. Významné je, že bude výsledkem společné práce skutečně velmi širokého okruhu pracovníků knihovny. Příprava zejména výběrových souborů 111 oborů lidské činnosti a 11+1 literárních žánrů by nebyla možné bez mimořádného nasazení knihovníků z úseku zpracování a doplňování fondů, širokého okruhu lektorů MKP i mnoha dalších knihovníků. Co přináší společná práce na úkolu, který vyžaduje - ale současně umožňuje - vnést do každodenní práce knihovníka zařazeného na konkrétním místě jinou odbornou knihovnickou činnost, je opět neměřitelné a velmi významné.

  Co se tedy v MKP v těchto dnech, týdnech a měsících také děje?

  Máme zase trochu víc společného, zase trochu lépe víme, oč nám v naší práci jde především, znovu si dokazujeme, že dobrou spoluprací dokážeme i to, co se na počátku zdá obtížné...
  Važme si proto svých výročí! Jsou skutečnou příležitostí - pro nás samotné, i pro naše čtenáře a ty, kteří jimi zatím nejsou.

  Městská knihovna v Praze vznikla 1. července 1891.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČADKOVÁ, Marie a GEBAUER, Lukáš. Městská knihovna v Praze - jak jsme na tom v "poločase" aneb Malý pohled za oponu.... Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 7 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-12427. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12427

automaticky generované reklamy
registration login password