Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MEDSOFT 2006

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

MEDSOFT 2006

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 21.-22. března 2006 se v hotelu U Věže v Nupakách konal vzdělávací seminář umožňující setkání a diskuze pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství. Je to tradiční prestižní seminář tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví, distančního vzdělávání a telemedicínských aplikací. Přestože převažují témata směřující do nemocničních informačních systémů, zdravotnické informatiky, telemedicínských aplikací, biomedicínského inženýrství a datových komunikací v medicíně, bývá otevřen a podporován prostor pro problematiku vědeckých lékařských informací a knihovně-informačních systémů. Letošní ročník se také částečně věnoval problematice e-learningu a distančního vzdělávání a grantovým projektům na podporu vědy a výzkumu v EU.

Seminář MEDSOFT 2006 je pro informačního profesionála a knihovníka rozhodně velmi inspirativní. Prestiž lékařského informačního specialisty nebo lékařského knihovníka je ve vyspělém světě velká, profese patří mezi uznávané a respektované. Zejména Spojené státy americké (např. viz zmínka v Ikarovi č. 1/2002) si udržují silnou profesní organizaci lékařských knihovníků a informačních profesionálů (Asociace lékařských knihoven).

V České republice je tato profesní specializace stále jistým způsobem nedoceněna a rozhodně se nedá říci, že by vedení všech nemocnic k vědeckým lékařským informacím přistupovalo vždy s nadšením či vědomím informační potřeby vůbec. Důvodů je jistě více, ale převažují pochopitelně ty ekonomické. Nicméně české lékařské knihovnictví má za sebou řadu významných projektů a aktivit, přestože ne všechny knihovny v tomto profesním rezortu pracují v optimálních podmínkách prostorových a ekonomických.

Na akcích typu MEDSOFT pravidelně reprezentují sféru vědeckých lékařských knihoven kolegové z Národní lékařské knihovny, knihovny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, knihoven lékařských fakult nebo knihoven významných klinických pracovišť. Některá knihovnicko-informační pracoviště mají pak i přesah do problematiky zvané Evidence-Based Medicine (EBM), což je právě ve vyspělých zemích jedno ze stěžejních styčných polí biomedicínských expertů a informačních profesionálů.

Na základě sledování příspěvků i diskuzí na semináři MEDSOFT 2006 je však možno učinit závěr, že orientace pozornosti na oblast medicínských a farmaceutických informací otvírá nadále (a do budoucna ještě více) zajímavé pracovní příležitosti pro absolventy informačně-knihovnických oborů.

Odborný program semináře Medsoft 2006 je k dispozici na adrese http://www.action-m.com/medsoft2006/program_odborny.php.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. MEDSOFT 2006. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-12053. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12053

automaticky generované reklamy