Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference "Internet a konkurenceschopnost podniku"

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Konference "Internet a konkurenceschopnost podniku"

0 comments

Již popáté se 12. března 2003 uskutečnila ve Zlíně v prostorách Univerzity Tomáše Bati odborná konference "Internet a konkurenceschopnost podniku", kterou v rámci akce "Březen - měsíc Internetu" pořádá Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Slovo Internet se dnes již vyskytuje prakticky na "každém rohu" a kdo není na Internetu jako kdyby nebyl. Jenže "být na Internetu" či "používat Internet" ještě vůbec neznamená, že z toho bude nějaký reálný užitek pro organizaci či pro jednotlivce. A právě snaha přispět k tomu, aby používání Internetu přineslo organizaci či jednotlivci nějakou reálnou výhodu a zvýšilo tak jejich konkurenceschopnost na trhu podnikání či práce, stála u zrodu našich konferencí a stala se ústřední myšlenkou všech jejích dosavadních ročníků.

Dramatický rozvoj Internetu a s tím spojená globalizace a digitalizace celosvětové ekonomiky a nastupující informační společnost neznamená jenom užitek a "ráj" pro všechny, ale představuje i závažné hrozby pro ty, kteří nebudou včas a dostatečně na příchod informačního věku připraveni. A právě tady se snaží naše tradiční konference přispívat k šíření osvěty tím, že si klade za cíl vytvářet prostředí pro setkání dodavatelů informačních technologií se stávajícími i potenciálními uživateli Internetu v regionu a současně poskytnout příležitost k setkání s našimi předními odborníky zabývajícími se problematikou Internetu. Poprvé se konference uskutečnila v roce 1999 v rámci institucionálního vědecko-výzkumného úkolu "Konkurenceschopnost českých průmyslových výrobců", který se na FaME úspěšně řeší již také pátým rokem Od monotématické tématicky nestrukturované konference jsme postupně dospěli k současné konferenci, která byla strukturována do čtyř témat:

  1. elektronické podnikání,
  2. Internet a bezpečnost podniku,
  3. intranet v podnikové komunikaci,
  4. e-learning v podnikovém vzdělávání

Domnívám se, že právě tato čtyři tématy vystihují současné problémy, se kterými podniky zápasí a že všechna tato témata víceméně souvisejí s konkurenceschopností podniku, protože s rozvojem Internetu vznikají nejen celé nové oblasti a způsoby podnikání, ale technologie Internetu v podobě intranetu proniká do celé infrastuktury podnikových informačních systémů, které se otevírají nejen obchodním partnerům, ale především zákazníkům. Důvodem je především rychlejší, levnější a kvalitnější uspokojení konečného zákazníka. Současně s tím ale prudce roste riziko zneužití či napadení podnikových informačních systémů a s tím opět související ztráta konkurenceschopnosti.

Zcela svébytným a v současné době je pro každou univerzitu velmi významným směrem jejího rozvoje využití internetu pro vzdělávání tzv. e-learning (virtuální univerzitu). Jeho přednosti ocení zejména ti, kteří žijí vzdáleni od vzdělávacích institucí, případně jsou i zaměstnáni. E-learning totiž nevyžaduje, aby se studenti v pevně stanovený čas museli scházet se svými učiteli na stanoveném místě. Vzdělávání po Internetu umožňuje také individuální tempo studia a přitom poskytuje i požadovanou individuální komunikaci studenta s příslušným pedagogem. Využití Internetu pro vzdělávání je důležité nejen pro univerzity, ale je čím dál tím využíváno pro systematické vzdělávání zaměstnanců ve vnitropdnikovém vzdělávání. Vzdělávacím internetové portály nejen umožňují efektivní zaměstnanců vzdělávání ve smyslu tréningu, ale slouží čím dál tím více k řízení znalostí (Knowledge Managementu). A nejen to, vzdělávací internetové portály umožňují i efektivní přístupy a využívání ohromného informačního bohatství, které je dnes k dispozici ve stovkách profesních informačních databázích.

Letošní konferenci "Internet a konkurenceschopnost podniku" zahájilo tradičně vystoupení ing. Jaroslava Wintera ze společnosti "Březen měsíc Internetu". Na konferenci vystoupili se svými příspěvky tito představitelé významných společností, působících na českém trhu internetových technologií:
Šebek Michal (Česká asociace nákupu a logistiky): Hodnocení dodavatelů a e-procurement
Kafka Milan (Impromat): Informační bezpečnost v komerční praxi
Tomáš Jakub (Pragodata): Firemní informační portál nové generace
Ploc Jaroslav (OR-CZ): Vliv e-businessu na výrobní podniky
Kavanová Monika (ORACLE): E-learning jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniku
Kališ Jan (Microsoft): Řešení intranetových portálů firmy Microsoft
Eremiáš Pavel (Infinity): Intranetové řešení MS SharePoint Server
Novák Luděk (BDO): Bezpečné sdílení aplikací v heterogenním prostředí
Nevrkla Jiří (Komora daňových poradců): Profesní skupiny a znalosti
Kadleček Jiří (Albertina icome Praha): Nechybí vám informace?
Pejša Jan (Kontis): E-learning - trendy, měření efektivnosti a případové studie
Matulík Petr (Accenture): Masová customizace v elektronickém podnikání

Z akademického prostředí na konferenci vystoupili:
Jiří Voříšek (VŠE Praha): ASP - efektivní řešení dodávky podnikových aplikací
Mechlová Erika (Ostravská univerzita): Příprava e-learningových kurzů
Votava Václav (ZČU Plzeň): Výsledky e-learningového projektu BATCOS LEONARDO

Podrobnější informace je možno nalézt na webové stránce konference http://e-konferece.utb.cz. Sborník z konference obsahuje celkem 45 velmi hodnotných příspěvků ze všech čtyř výše uvedených oblastí. Zájemci si jej mohou objednat na dobírku za 300,- Kč na adrese: Renata Sysalová, UTB, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav informatiky a statistiky (ÚIS), nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín, tel: 57 603 7416, e-mail: sysalova@fame.utb.cz.

Závěrem konference byl pro účastníky na Hotelu Moskva uspořádán společenský večer spojený s bowlingovým turnajem účastníků, který byl velmi příjemnou a úspěšnou tečkou za konferencí.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOLNÁR, Zdeněk. Konference "Internet a konkurenceschopnost podniku". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11247. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11247

automaticky generované reklamy
registration login password