Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem (Margot Gerharter)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem (Margot Gerharter)

0 comments
Autoři: 

Margot Gerharter Margot Gerharter nejdříve představila farmaceutickou firmu Novartis, která vyvinula nový portál pro zpřístupňování znalostí. Mluvčí uváděla 50 tis. potencionálních uživatelů, kterým znalostní středisko (42 lidí) má poskytovat služby i skrze Novartis knowledge portal. Uživatelé, přistupující k portálu, jsou identifikování přes IP adresu. Mají k dispozici tři sekce: e-obsah, knihovnu, odkazy. Margot G. detailně představovala interní systém a to zejména jeho webový interface, za jehož pozatím jsme mohli vytušit informační služby střediska, správu elektronických zdrojů (2400 e-časopisy), dodávání dokumentů ad.

(text konferenčního příspěvku)

(rca)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem (Margot Gerharter). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-12523. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12523

automaticky generované reklamy
registration login password