Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

KnowEurope v českém webovém rozhraní

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

KnowEurope v českém webovém rozhraní

0 comments
Autoři: 

Od 20. 5. letošního roku mají uživatelé databáze KnowEurope (více než 360 institucí) usnadněnou orientaci při vyhledávání - webové rozhraní první obrazovky po přihlášení (www.knoweurope.net) je v českém jazyce. Český text se skrývá také pod odkazy Obsah a Nápověda. Především v Nápovědě jsou další důležité informace např. o obsahu zpravodajského bulletinu a tzv. průvodců tématy (informace o institucích a oblastech politiky EU), o adresáři stránek týkajících se evropské integrace, slovníku pojmů a je zde podrobný návod pro vyhledávání v databázi. "Počeštěny" jsou tedy statické stránky, hledaný termín je samozřejmě třeba nadále napsat v angličtině. Věříme, že toto nové, pro nás příjemnější rozhraní napomůže především k jejímu snadnějšímu využívání a v neposlední řadě k další propagaci databáze.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. KnowEurope v českém webovém rozhraní. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 6 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-10918. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10918

automaticky generované reklamy