Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovnický týden - Knihovny na hranici

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovnický týden - Knihovny na hranici

0 comments

Regionální pobočka SKIP severní Morava a Městská knihovna Český Těšín uspořádala ve dnech 20.-23. 5. 2003 již tradiční akci Knihovnický týden tentokrát pod názvem Knihovny na hranici. Letošní téma bylo - spolupráce veřejných knihoven na česko-polské hranici. Místem konání odborné části semináře byla Městská knihovna v Českém Těšíně.

V úterý 20. 5. přednesl svůj příspěvek na téma Aktuální otázky českého knihovnictví PhDr. Vít Richter. Toto téma je na program severomoravských knihovnických týdnů zařazováno pravidelně a příspěvek Dr. Richtera nazvaný Knihovnický guláš si kromě akreditovaných účastníků knihovnického týdne přijelo poslechnout více než 30 knihovníků z regionu severní Morava.

Ve středu zahájil odborný program Mgr. Libor Martínek, Ph.D. ze Slezské univerzity v Opavě, jehož přípěvek "Přítomnost polské beletrie v české literatuře a kultuře v 90. letech 20.století" byl věnován zejména současné polské literatuře a jejím překladům do češtiny a přehledu polsky píšících autorů z české části Slezska. Prof. Jan Malicki, ředitel Slezské knihovny v Katovicích, přednesl příspěvek "Vytváření nové knihovnické reality ve Slezském kraji". Slezská knihovna, jež má statut vědecké a veřejné knihovny, sídlí v nové budově od r. 1998. Knihovna používá unikátní skladištní systém, jež automatizovaně transportuje dokument z centrálního skladu na jakékoliv místo v budově knihovny, odkud byl prostřednictvím databáze knižního fondu objednán. Prof. Malicki hovořil mj. o důležité otázce autority knihoven a knihovníků a zdůraznil jako potřebnou její funkci vědeckou, kulturní a společenskou. Ve čtvrtek přivítal účastníky semináře na místě samém - ve Slezské knihovně v Katovicích, kam se v rámci semináře uskutečnil zájezd. Exkurze do další knihovny, tentokrát veřejné v polském městě Pszczyna dala možnost účastníkům semináře vytvořit si představu o úrovni veřejných knihoven v Polsku.

Další příspěvek do odborného programu byl Mgr. Heleny Legowiczové, pracovnice Regionální knihovny v Karviné, o práci s polskou národnostní menšinou v oblasti knihovnictví v karvinském a frýdecko-místeckém regionu, kde žije nejvyšší procento občanů polské národnosti. Konkrétní spolupráci českých a polských veřejných knihoven na česko-polské hranici se věnovaly příspěvky Jany Galášové, ředitelky Městské knihovny v Českém Těšíně a Mgr. Zuzany Bornové, ředitelky Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Účastníci v rámci kulturního programu semináře shlédli několik divadelních představení uvedených na Mezinárodním divadelním festivalu Na hranici, který probíhal ve stejnou dobu v Českém Těšíně (ČR) a Cieszynie (PR). Vesměs alternativní divadla z Varšavy, Budapešti, Prahy a dalších českých, slovenských a polských měst sklidila svou úrovní velký ohlas.

Program knihovnického týdne byl uzavřen v pátek prohlídkou města Cieszyn, jeho kulturních památek a nejvýznamnějších kulturních institucí. Po dobu trvání tohoto knihovnického týdne se v Českém Těšíně vystřídalo 70 knihovníků nejen ze severní Moravy, ale i z ostatních krajů České republiky.

Seminář, jehož cílem bylo ukázat vzájemnou komunikaci a spolupráci knihovníků dvou sousedních států, které se připravují na společný vstup do Evropské unie, splnil svůj účel a má být podnětem pro další aktivity a poli knihovnictví pro stírání hranic mezi národy i jednotlivci.

Podrobnější informace o průběhu semináře přinese časopis Knihovní obzor (roč. 11, č. 2).

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
GALÁŠOVÁ, Jana. Knihovnický týden - Knihovny na hranici. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11349. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11349

automaticky generované reklamy