Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna v Praze – Praha v knihovně

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Knihovna v Praze – Praha v knihovně

0 comments

Kamenná studovna pragensií

Městská knihovna v Praze (MKP) nabízí svým čtenářům mimo jiné i služby několika specializovaných oddělení či úseků. Patří mezi ně i studovna pragensií v Informačním středisku v Ústřední knihovně MKP. Studovna pragensií shromažďuje, uchovává a zprostředkovává takové informační materiály, které pojednávají monograficky nebo ve své části o Praze. Jedná se především o následující soubory dokumentů:

  • ročenky a výroční zprávy, personální a regionální soupisy, adresáře a uličníky atd. vydávané nakladatelskými domy, školami a dalšími institucemi od 19. století do současnosti; tituly jsou především v českém jazyce, starší literatura pak v jazyce německém, v katalogu MKP je dostupný výběr nejzajímavějších titulů z této skupiny;
  • více než 200 kartografických dokumentů vydaných od 19. století do současnosti s tematikou Prahy; tento soubor je rovněž dostupný v katalogu MKP;
  • přes 30 CD-ROMů obsahujících informace o pražských dějinách, památkách a přírodě; také tento soubor je k dispozici v katalogu MKP;
  • periodika (Večerník Praha, odborné časopisy, tisk vydávaný pražskými obvodními a místními úřady a další), viz seznam;
  • průvodce po Praze a okolí především v českém jazyce, dále ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština) a navíc i v japonštině, vietnamštině, čínštině;
  • soubory výstřižků na jednotlivá pragensijní témata (historie, architektura, městské části, doprava apod.); excerpovány jsou regionální periodika, deníky a vybrané časopisy (např. Respekt, Reflex, Instinkt);
  • příležitostné a regionální tisky, především katalogy výstav (např. Praha císaře Rudolfa II., Pražské vinice, Seznam děl jubilejní výstavy Mikoláše Alše v Praze a další).

Tituly dostupné v pragensijní studovně jsou k dispozici pouze prezenčně. Velká část uživatelů si proto často pořizuje kopie, ať běžným kopírováním nebo svými digitálními fotoaparáty. I toto bylo jedním z důvodů, proč MKP vytvořila projekt HISPRA, se kterým uspěla v grantovém řízení v rámci tzv. Norských fondů a který již třetím rokem úspěšně realizuje.

Od papíru k internetu

Projekt HISPRA se kromě „záchrany“ vytipovaných dokumentů soustředí i na zpřístupnění jejich elektronických kopií, které MKP pořizuje a zpracovává ve vlastním digitalizačním pracovišti. Stěžejní částí digitalizovaných dokumentů jsou právě pragensia, tedy tituly fyzicky nabízené ve zmiňované studovně pragensií.

K digitalizaci vybraly odborné knihovnice ze studovny pragensií na 1600 titulů. Výběr se řídil obsahem, fyzickým stavem knih a počtem výpůjček jednotlivých titulů. Z převážné části se tedy jedná o tituly vytištěné v 19. století a během první republiky, které byly zvoleny jak pro svou obsahovou jedinečnost, tak pro fakt, že vlivem degradace papíru a častého užívání jsou svazky v žalostném stavu. V rámci celého procesu digitalizace, respektive „záchrany“ dokumentů, byla většina titulů odborně prohlédnuta restaurátorkou a následně opatřena ochranným obalem, případně ošetřena jiným způsobem. Předpokládáme rovněž, že většina zdigitalizovaných dokumentů bude využívána právě především elektronicky a fyzické svazky tak bude možno lépe zachovat.

Všechny zdigitalizované dokumenty umisťujeme do softwaru Kramerius, který umožňuje přístup k titulům prostřednictvím internetu. Pro běžného uživatele nám nepřipadá toto řešení jako optimální. Zpětnou vazbu jsme během jara 2009 získali především od studentů Soukromého reálného gymnázia – Přírodní škola, se kterými jsme pracovali na jednom z výstupů projektu HISPRA, na CD-ROMu určeného pro mládež. Studenti měli za úkol vypracovat ve skupinách seminární práce, které vycházely z dokumentů dohledatelných v Krameriovi.

Ukázalo se, že ovládání Krameria je pro studenty těžko uchopitelné a nezajímavé. Z prostředí současného internetu jsou zvyklí na jednoduché a intuitivní ovládání, rychlé a jasné výsledky.

Zpětnou vazbu studentů a jejich učitelů jsme využili při tvorbě dalšího výstupu projektu HISPRA - webových stránek www.prahavknihovne.cz, které mají propagovat výsledky projektu. V následujícím období chceme zdigitalizovanými pragensijními dokumenty oslovit především studenty pražských středních škol, a proto novými webovými stránkami navazujeme, respektive rozšiřujeme společný projekt s Přírodní školou.

Praha v knihovně – virtuální studovna

Cílem webových stránek Praha v knihovně je alternativní a především uživatelsky vstřícná nabídka zdigitalizovaných dokumentů z fondu MKP. Webové stránky umožňují vyhledávání a především jednoduché prohlížení elektronických verzí knih. Stránky mají implementovaný jednoduchý „viewer“, ve kterém je možné listovat jednotlivými skeny dané knihy. Pro plnotextové vyhledávání nebo případné stažení obrázkového PDF je třeba „odskočit“ do Krameria. Čtečka nabízí univerzální ovládání bez rozdílu používaného prohlížeče, což o Krameriovi v kombinaci s používanými formáty obrázků říci nelze.

Další služba, kterou chce MKP uživatele oslovit, je netradiční vyhledávání knih pomocí plánu Prahy. Pro tuto komponentu byly použity Google Maps, plán tedy využívá typických „googlích“ bublinek s informacemi o daném místě. Navíc jsou do mapy zakomponovány informace o daných místech z Wikipedie. Vycházeli jsme z úvahy, že čtenáře může zajímat např. Vyšehrad a chce se dozvědět vše o kostele, který se tam nachází, ale neví, jak se jmenuje. Pomocí integrované mapy může Vyšehrad dohledat a určit daný kostel. Zmiňované bublinky nabídnou seznam knih, které vlastní MKP a ve kterých je možnost o daném místě dohledat informace. Je-li kniha zdigitalizovaná a z pohledu autorského práva „volná“, nabídne se přímé prohlížení elektronické kopie.

Kromě těchto specialit je na této stránce možnost zjistit informace o fyzickém svazku požadovaného titulu, dozvědět se o projektu HISPRA a o tom, jak MKP digitalizuje. Praha v knihovně dále nabízí seznam stránek, které pojednávají o historii jednotlivých městských částí nebo seznam místních periodik, která jsou ve studovně pragensií k dispozici.

Řešení webových stránek pro MKP vytvořila firma Inspiro Solutions, která je autorem i komunitního webu pro mladé K4U. Na technickém řešení úzce spolupracovala s Oddělením IT MKP. Vyhledávání je propojeno s naším katalogem, respektive databází záznamů a Krameriem, konkrétně s databází, která poskytuje skeny jednotlivých stran dokumentů.

Webová prezentace (stránka nebo služba) Praha v knihovně nemá nahradit Krameria nebo samotné služby studovny pragensií. Má být doplňkem především pro ty, kteří si chtějí knihu snadno prohlédnout online nebo si „pohrát“ s vyhledáváním prostřednictvím plánu Prahy.

Doufáme, že Praha v knihovně přispěje k využívání knih s tematikou Prahy, které by jinak byly možná mnoha zájemcům navždy skryty v regálech.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MĚŘÍNSKÁ, Eva. Knihovna v Praze – Praha v knihovně. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-13234. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13234

automaticky generované reklamy